İngilizce'de Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler/Countable and
İngilizce'de Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler/Countable and

Sayılabilen ve Sayılamayan İsimler İngilizce Örnekler

İngilizcede sayılabilen (countable) ve sayılamayan (uncountable) isimler vardır. Sayılabilen isimler tekil ve çoğul olarak kullanılabilirken, sayılamayan isimler sadece tekil olarak kullanılır. Bu yazımızda sayılabilen ve sayılamayan isimlerin özelliklerini ve örneklerini inceleyeceğiz.

Sayılabilen İsimler

Sayılabilen isimler, tekil ve çoğul olarak kullanılabilen isimlerdir. Tekil halleri için “a” veya “an” belirteci kullanılırken, çoğul halleri için “some” veya “many” belirteci kullanılır. Örnekler:

Countable Nouns (Sayılabilen İsimler)

 • book (kitap) – two books (iki kitap)
 • car (araba) – five cars (beş araba)
 • apple (elma) – some apples (bazı elmalar)
 • dog (köpek) – many dogs (çok köpek)

Sayılabilen isimler ayrıca “each” veya “every” belirteci ile de kullanılabilir. Örnek:

 • Each student (her öğrenci)
 • Every house (her ev)

Sayılamayan İsimler

Sayılamayan isimler, sadece tekil olarak kullanılabilen isimlerdir. Bu tür isimler için “a” veya “an” belirteci kullanılamaz. Sayılamayan isimler için “some” veya “any” belirteci kullanılır. Örnekler:

Uncountable Nouns (Sayılamayan İsimler)

 • water (su) – some water (bazı su)
 • money (para) – any money (herhangi bir para)
 • information (bilgi) – some information (bazı bilgi)
 • love (sevgi) – much love (çok sevgi)

Sayılamayan isimler ayrıca “a lot of” veya “much” belirteci ile de kullanılabilir. Örnek:

 • A lot of traffic (çok trafik)
 • Much sugar (çok şeker)

Bu yazımızda sayılabilen ve sayılamayan isimlerin özelliklerini ve örneklerini inceledik. İngilizce dilinde doğru bir şekilde kullanmak, dil öğreniminde önemli bir adımdır. İngilizce öğrenirken, sayılabilen ve sayılamayan isimlerin kullanımını öğrenmek, dilinizi geliştirmenize yardımcı olacaktır.