Maliyeden Kıdem Tazminatı Karşılıkları Yazısı
Maliyeden Kıdem Tazminatı Karşılıkları Yazısı

Sgk Dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), çalışanların kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerektiğini belirtmektedir. Bu şartlar doğrultusunda çalışanlar, işten ayrıldıklarında kıdem tazminatı alabilirler. Ancak, bu şartların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olmayanlar için SGK tarafından bir yazı örneği hazırlanmıştır.

Sgk Dan Kıdem Tazminatı Alabilir Yazısı Örneği

Aşağıda yer alan yazı örneği, SGK tarafından hazırlanmıştır:

“Sayın İdareci,

İşçi çalıştıran işverenlerin, işçilerin iş sözleşmesini feshetmeleri halinde kıdem tazminatı ödemeleri gerekmektedir. Kıdem tazminatı alabilmesi için işçinin, iş sözleşmesinin belirli süreli olmaması, işveren tarafından iş akdi feshedilmemiş olması ve işçinin belirli süreli bir işte çalışmış olması gerekmektedir.

Belirli süreli iş sözleşmesi olan işçilerin, iş sözleşmesinin bitiminde kıdem tazminatı almaya hakları yoktur. İşveren tarafından haksız nedenle iş akdi feshedilen işçiler ise, kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

Kıdem tazminatı hesaplanırken, işçinin en son aldığı ücret ve çalıştığı süre dikkate alınır. Bu hesaplamalar SGK tarafından belirlenen oranlar doğrultusunda yapılır. İşçinin kıdem tazminatını alması için işverenden talepte bulunması yeterlidir. İşveren, işçinin hak kazandığı kıdem tazminatını ödemekle yükümlüdür.”

Örnek 1:

Ahmet Bey, 5 yıldır aynı işyerinde çalışmaktadır. İşveren tarafından haksız nedenle iş akdi feshedilmiştir. Ahmet Bey, kıdem tazminatı alabilir mi?

Cevap: Evet, Ahmet Bey işveren tarafından haksız nedenle iş akdi feshedildiği için kıdem tazminatı almaya hak kazanmaktadır.

Örnek 2:

Mehmet Bey, belirli süreli iş sözleşmesiyle çalışmaktadır ve iş sözleşmesi süresi dolmuştur. Mehmet Bey, kıdem tazminatı alabilir mi?

Cevap: Hayır, belirli süreli iş sözleşmesi olan işçilerin, iş sözleşmesinin bitiminde kıdem tazminatı almaya hakları yoktur.