Farklı Şekillerde Ele Alarak Hazırlanmış 6 Boşanma Dilekçe Örneği
Farklı Şekillerde Ele Alarak Hazırlanmış 6 Boşanma Dilekçe Örneği

Boşanma davaları, ülkemizde sıkça karşılaşılan hukuki süreçlerden biridir. Eşler arasındaki şiddetli geçimsizlik, evliliğin sürdürülemez hale gelmesine neden olabilir. Bu durumda boşanma davası açmak gerekebilir. Bu yazımızda, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası dilekçe örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Boşanma Davası Dilekçesi Nedir?

Boşanma davası dilekçesi, evliliğin sonlandırılması için mahkemeye sunulan resmi bir belgedir. Bu belge, boşanma talebini ve talebin nedenlerini açıklar. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası dilekçesi de, evlilik birliğinin sürdürülemez hale gelmesi nedeniyle açılan bir boşanma davasıdır.

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası dilekçesi örneği, aşağıdaki gibi olabilir:

İstanbul Aile Mahkemesi’ne

Davacı: [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi]

Davalı: [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi]

Konu: Boşanma Davası

Açıklamalar:

 • Davacı [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi] tarafından, davalı [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi] hakkında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılmıştır.
 • Davacı ve davalı [Tarih] tarihinde evlenmişlerdir.
 • Davacı ve davalı arasındaki evlilik birliği süresi [Süre] yıldır.
 • Davacı ve davalı arasında sürekli tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Davalı, davacıya fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaktadır.
 • Davacı, bu nedenlerle evlilik birliğinin sürdürülemez hale geldiğini düşünmektedir.
 • Davacı, evlilik birliğinin sonlandırılması ve boşanma talebinde bulunmaktadır.
 • Davacı, davalının adresinde tebligat yapılabileceğini beyan eder.

Sonuç ve İstekler:

 • Davacı, evlilik birliğinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sonlandırılması ve boşanma talebinde bulunmaktadır.
 • Davalının adresinde tebligat yapılmasını talep etmektedir.
 • Davalının savunmasının alınmasını, gerekirse duruşma açılmasını talep etmektedir.
 • Davacının avukatı [Avukatın Adı Soyadı], [Adresi], [Telefonu] tarafından temsil edilmektedir.

Tarih: [Tarih]

Davacı [Adı Soyadı]

Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi Örneği Nasıl Hazırlanır?

Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası dilekçesi hazırlarken, aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekmektedir:

 • Dilekçede, boşanma talebinin nedenleri ve gerekçeleri açıkça belirtilmelidir.
 • Dilekçenin, mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için, gerekli bilgi ve belgelerin eklenmesi gerekmektedir.
 • Dilekçenin, avukat tarafından hazırlanması önerilmektedir. Avukat, boşanma davalarında tecrübeli olduğu için, dilekçeyi doğru şekilde hazırlayabilir ve müvekkilini en iyi şekilde temsil edebilir.

Örnek Şiddetli Geçimsizlik Nedeniyle Boşanma Davası Dilekçesi

Aşağıdaki örnek dilekçede, şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma talebi açıklanmaktadır:

İstanbul Aile Mahkemesi’ne

Davacı: [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi]

Davalı: [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi]

Konu: Boşanma Davası

Açıklamalar:

 • Davacı [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi] tarafından, davalı [Adı Soyadı], [TC Kimlik Numarası], [Adresi] hakkında şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açılmıştır.
 • Davacı ve davalı [Tarih] tarihinde evlenmişlerdir.
 • Davacı ve davalı arasında sürekli tartışmalar ve anlaşmazlıklar yaşanmaktadır. Davalı, davacıya fiziksel ve psikolojik şiddet uygulamaktadır.
 • Davacı, bu nedenlerle evlilik birliğinin sürdürülemez hale geldiğini düşünmektedir.
 • Davacı, evlilik birliğinin sonlandırılması ve boşanma talebinde bulunmaktadır.
 • Davacı, davalının adresinde tebligat yapılabileceğini beyan eder.

Sonuç ve İstekler:

 • Davacı, evlilik birliğinin şiddetli geçimsizlik nedeniyle sonlandırılması ve boşanma talebinde bulunmaktadır.
 • Davalının adresinde tebligat yapılmasını talep etmektedir.