sigorta primlerinin eksik yatırılması haklı nedenle fesih İlkay Hukuk
sigorta primlerinin eksik yatırılması haklı nedenle fesih İlkay Hukuk

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması Haklı Nedenle Fesih Ihtarname Örneği

Giriş

Sigortalı çalışanlar için sosyal güvenlik primleri oldukça önemlidir. Bu primlerin düzenli olarak yatırılmaması durumunda işverenlerin haklı fesih hakkı doğar. İşverenler, primlerin eksik yatırılmasından kaynaklanan mağduriyetlerini gidermek için haklı nedenle fesih ihtarname örneği hazırlamak zorundadırlar.

Haklı Nedenle Fesih Nedir?

Haklı nedenle fesih, iş sözleşmesinin işveren tarafından sonlandırılmasını ifade eder. İşverenin, çalışanın belirli bir sebepten dolayı iş sözleşmesini haklı olarak sonlandırmasına denir. Bu sebepler arasında çalışanın işyerindeki davranışları, performansı, disiplinsizliği, işverene zarar vermesi gibi durumlar yer alır.

Sigorta Primlerinin Eksik Yatırılması

Sigorta primlerinin eksik yatırılması da işverenler için haklı nedenle fesih sebebi sayılır. İşverenlerin, sigorta primlerini düzenli olarak yatırmaları gerekmektedir. Primlerin eksik yatırılması çalışanların sosyal güvenlik haklarını olumsuz etkiler ve işverenlerin yasal sorumluluklarını yerine getirmemesi anlamına gelir.

Haklı Nedenle Fesih İhtarname Örneği

Aşağıda yer alan haklı nedenle fesih ihtarname örneği, sigorta primlerinin eksik yatırılması nedeniyle işveren tarafından hazırlanmıştır.

Örnek 1

Sayın [ÇALIŞANIN ADI SOYADI],

Bilindiği üzere, iş sözleşmenizde yer alan yükümlülükleriniz arasında sosyal güvenlik primlerinin düzenli olarak yatırılması da yer almaktadır. Ancak yapılan incelemelerde, sizin adınıza yatırılması gereken sosyal güvenlik primlerinin eksik yatırıldığı tespit edilmiştir.

Bu durum, işveren olarak bizleri yasal anlamda zarara uğratmaktadır. Primlerin eksik yatırılmasından kaynaklanan işçilik alacakları, cezalar ve faizler gibi yükümlülüklerin ödenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çalışanların sosyal güvenlik hakları da olumsuz etkilenmektedir.

Bu nedenle, iş sözleşmenizi haklı nedenle feshediyoruz. İş sözleşmenizin 17. maddesinde belirtilen haklı nedenle fesih hakkımızı kullanarak, iş sözleşmenizin derhal sona ermesini istiyoruz. Bu sebeple, iş yerindeki görevinize son verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

[İŞVERENİN ADI]

Örnek 2

Sayın [ÇALIŞANIN ADI SOYADI],

İş sözleşmenizde yer alan yükümlülükleriniz arasında sosyal güvenlik primlerinin düzenli olarak yatırılması da yer almaktadır. Ancak yapılan incelemelerde, sizin adınıza yatırılması gereken sosyal güvenlik primlerinin eksik yatırıldığı tespit edilmiştir.

Bu durum, işveren olarak bizleri yasal anlamda zarara uğratmaktadır. Primlerin eksik yatırılmasından kaynaklanan işçilik alacakları, cezalar ve faizler gibi yükümlülüklerin ödenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra, çalışanların sosyal güvenlik hakları da olumsuz etkilenmektedir.

Bu nedenle, iş sözleşmenizi haklı nedenle feshediyoruz. İş sözleşmenizin 17. maddesinde belirtilen haklı nedenle fesih hakkımızı kullanarak, iş sözleşmenizin derhal sona ermesini istiyoruz. Bu sebeple, iş yerindeki görevinize son verilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

[İŞVERENİN ADI]

Sonuç

Sigorta primlerinin eksik yatırılması, işverenler için ciddi sonuçları olan bir durumdur. İşverenler, primlerin eksik yatırılması nedeniyle haklı nedenle fesih ihtarname örneği hazırlayarak çalışanların sosyal güvenlik haklarını korumalıdır. Bu örnekler, işverenlere yol gösterici olabilir ve benzer durumlarda nasıl hareket edilmesi gerektiği konusunda fikir verebilir.