asil Arthur Rejoice yaka Gres bakanlık past simple tense örnek cümleler
asil Arthur Rejoice yaka Gres bakanlık past simple tense örnek cümleler

Simple Past Tense Örnek Cümleler Olumsuz

İngilizce dilbilgisi kurallarından en önemlilerinden biri olan Simple Past Tense, geçmişte gerçekleşen bir eylemin tamamen sona erdiğini ifade eder. Bu makalede Simple Past Tense’in olumsuz hallerinden ve örnek cümlelerinden bahsedeceğiz.

Simple Past Tense Olumsuz Hali

Simple Past Tense’in olumsuz hali, eylemin geçmişte gerçekleşmediğini ifade eder. Bu hali oluşturmak için yardımcı fiil olarak “did not” kullanılır. Yani cümlede eylem köküne “-ed” eki eklenmeden önce “did not” eklenir.

Örnek Cümleler:

1. I did not eat breakfast this morning. (Bugün sabah kahvaltısı yapmadım.)

2. She did not watch the movie last night. (Dün gece film izlemedi.)

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Yapısı

Simple Past Tense’in olumsuz yapısı şu şekildedir:

Özne + did not + fiil kökü

Simple Past Tense Olumsuz Cümle Örnekleri

Simple Past Tense’in olumsuz cümle örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:

Geçmiş Zaman Olumsuz Cümleler

1. I did not go to the party last night. (Dün gece partiye gitmedim.)

2. They did not play football yesterday. (Dün futbol oynamadılar.)

3. She did not study for the exam. (Sınav için çalışmadı.)

4. He did not like the movie. (Filmi beğenmedi.)

5. We did not have breakfast this morning. (Bugün sabah kahvaltısı yapmadık.)

Simple Past Tense Olumsuz Cümleler “be” Fiili

“Be” fiili için Simple Past Tense’in olumsuz cümle yapısı şu şekildedir:

Özne + was/were not

Örnek cümleler:

1. I was not tired yesterday. (Dün yorgun değildim.)

2. They were not at home last night. (Dün gece evde değillerdi.)

Simple Past Tense Olumsuz Cümlelerde Kısaltmalar

Simple Past Tense olumsuz cümlelerde “did not” yerine “didn’t” kısaltması kullanılabilir. Örnek:

1. I didn’t see the movie last night. (Dün gece filmi görmedim.)

Simple Past Tense Olumsuz Cümlelerde Özne ve Yardımcı Fiil Kullanımı

Simple Past Tense olumsuz cümlelerde özne ve yardımcı fiil sırası değiştirilebilir. Örnek:

1. I did not go to the concert last night. (Dün gece konsere gitmedim.)

2. Did I not go to the concert last night? (Dün gece konsere gitmedim mi?)

Simple Past Tense Olumsuz Cümlelerde Yer İsimleri

Simple Past Tense olumsuz cümlelerde yer isimleri kullanılırken “did not” kullanmak yerine “was/were not” kullanılır. Örnek:

1. I was not in Paris last summer. (Geçen yaz Paris’te değildim.)

2. They were not at the beach last weekend. (Geçen hafta sonu plajda değillerdi.)

Simple Past Tense Olumsuz Cümlelerde Zaman İfadeleri

Simple Past Tense olumsuz cümlelerde zaman ifadeleri kullanılabilir. Örnek:

1. I did not study English last year. (Geçen yıl İngilizce çalışmadım.)

2. They did not go on vacation last summer. (Geçen yaz tatile gitmediler.)