Past tense free exercise
Past tense free exercise

Simple Past Tense Nedir?

Simple Past Tense, geçmişte belirli bir zaman diliminde tamamlanmış olan eylemleri ifade etmek için kullanılan bir İngilizce zaman kalıbıdır. Bu kalıp, geçmişteki eylemlerin ne zaman gerçekleştiğinin önemi olmadan kullanılabilir.

Was Were Kullanımı

Bu kalıp, “was” ve “were” yardımcı fiilleriyle oluşturulur. “Was”, tekil özne (he, she, it) için kullanılırken, “were” çoğul özne (they, we, you) için kullanılır.

Örnek Cümleler

1. I was at the cinema yesterday evening.

2. They were at the party last weekend.

3. She was very tired after work yesterday.

4. We were in Paris for a week last summer.

5. He wasn’t at the office yesterday.

6. They were not happy with their dinner last night.

7. She was a great singer in her youth.

8. We were not able to finish the project on time.

9. He was always late for his classes in high school.

10. They were excited to see the new movie.

Simple Past Tense Özellikleri

Simple Past Tense, zaman zarfı kullanılarak tamamlanmış zaman ifade eder. Geçmişteki bir olay, eylem ya da durum tamamlanmış olduğundan bu zaman kalıbı kullanılır. Bu kalıpta fiile “-ed” eki getirilerek kullanılır. Ancak bazı düzensiz fiillerin “-ed” eki almadan farklı bir şekilde kullanılır.

Örneklerle Simple Past Tense Özellikleri

1. I watched a movie last night.

2. She studied for her exam all week.

3. He ate breakfast before leaving the house.

4. We played soccer in the park yesterday.

5. They left the party early because they were tired.

6. She ran five miles before breakfast.

7. He bought a new car last month.

8. They visited their grandparents over the weekend.

9. We slept for ten hours last night.

10. She met her best friend in college.

Simple Past Tense Kullanımı

Simple Past Tense, geçmişte tamamlanmış olan bir eylemi ya da olayı ifade etmek için kullanılır. Bu kalıpta fiilin sonuna “-ed” eki getirilerek kullanılır. Düzensiz fiiller ise farklı bir şekilde kullanılır. Bu kalıp, “yesterday”, “last week”, “last month” gibi geçmiş zaman zarflarıyla birlikte kullanılabilir.

Örneklerle Simple Past Tense Kullanımı

1. I visited my grandparents last weekend.

2. She studied for her exam all night.

3. He played basketball with his friends yesterday.

4. We watched a movie last night.

5. They ate pizza for dinner last night.

6. She ran five miles before breakfast.

7. He bought a new car last month.

8. They visited their grandparents over the weekend.

9. We slept for ten hours last night.

10. She met her best friend in college.

Simple Past Tense ile İlgili İpuçları

Simple Past Tense kullanırken, fiilin sonuna “-ed” eki getirilmesi gerektiğini unutmayın. Düzensiz fiiller için ise farklı bir kullanım söz konusu olduğunu aklınızda bulundurun. Geçmiş zaman zarfları ile birlikte kullanarak konuşmanızı daha net hale getirebilirsiniz.