Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) Ders 23 YouTube
Simple Present Tense (İngilizce Geniş Zaman) Ders 23 YouTube

Simple Present Tense To Be Örnekler

Simple Present Tense To Be Hakkında

Simple Present Tense, İngilizce’de şimdiki zamanı ifade eden bir zaman dilimidir. Bu zamanda fiiller genellikle “-s” takısı alır. To Be fiili de Simple Present Tense’de sık kullanılan bir fiildir. To Be fiili, “am”, “is”, “are” şeklinde çekimlenir ve İngilizce’de “olmak” anlamına gelir.

Simple Present Tense To Be Örnekler

Örnek 1:

I am a student. (Ben bir öğrenciyim.)

He is a doctor. (O bir doktordur.)

They are teachers. (Onlar öğretmendirler.)

We are friends. (Biz arkadaşız.)

You are tall. (Sen uzunsun.)

Örnek 2:

She is from Turkey. (O Türkiye’den.)

He is not at home. (O evde değil.)

Are you hungry? (Aç mısın?)

Is it cold outside? (Dışarısı soğuk mu?)

Am I late? (Ben geç mi kaldım?)

Simple Present Tense To Be, İngilizce öğrenirken en sık kullanılan zaman dilimlerinden biridir. To Be fiilinin çekimleri olan “am”, “is”, “are” ile cümleler kurarak İngilizce konuşma ve yazma becerilerinizi geliştirebilirsiniz. Örnek cümlelerle pratik yaparak Simple Present Tense To Be’yi öğrenmek daha kolay hale gelecektir.