20212022 Tüm Kademelerin 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı
20212022 Tüm Kademelerin 2. Dönem Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı

Şube Öğretmenler Kurulu Toplantı Tutanağı Örneği – News, Tips, Review, or Tutorial

Nedir?

Şube Öğretmenler Kurulu, bir eğitim kurumunda çalışan öğretmenlerin bir araya geldiği bir toplantıdır. Bu toplantılarda, okulun eğitim kalitesini artırmak, öğrencilerin başarısını artırmak ve diğer konularda kararlar alınır. Tutanağı ise, bu toplantıda alınan kararların yazılı hale getirilmesidir.

Neden Önemlidir?

Şube Öğretmenler Kurulu toplantıları, okulun eğitim kalitesini artırmak için önemlidir. Bu toplantılarda, öğretmenler bir araya gelerek okulun sorunlarını tartışır ve çözüm yolları bulurlar. Bu toplantılarda alınan kararlar da tutanağa yazılır ve okulun daha iyi bir şekilde yönetilmesini sağlar. Ayrıca, tutanağı düzenlemek de önemlidir çünkü bu, gelecekteki toplantılarda referans olacak ve alınan kararların takip edilmesini kolaylaştıracaktır.

Nasıl Düzenlenir?

Şube Öğretmenler Kurulu toplantı tutanağı, toplantıda alınan kararların yazılı hale getirilmesi için hazırlanır. Tutanağın başında, toplantının tarihi, saati ve yerinin belirtilmesi gerekir. Daha sonra, toplantıya katılan öğretmenlerin isimleri ve unvanları yazılır. Toplantıda alınan kararlar, madde madde yazılır ve her madde için ayrı bir paragraf açılır. Kararların kabul edildiği veya reddedildiği de belirtilir. Son olarak, toplantının sonuçları ve alınan kararların uygulanması için belirlenen tarihler yazılır.

Örnek 1

Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Tarih: 01.01.2022
Saat: 14:00
Yer: Okul Konferans Salonu
Katılımcılar: İsim Soyisim (Müdür), İsim Soyisim (Öğretmen), İsim Soyisim (Öğretmen)

Kararlar:
1. Okulumuzda eğitim gören öğrencilerin başarısını artırmak için öğrenci takip sistemi kurulacaktır.
2. Okulumuzda düzenlenecek olan etkinliklerin tarihleri önceden duyurulacaktır.
3. Okul bahçesindeki ağaçların bakımı için bir komite oluşturulacaktır.
4. Okulumuzda işlenen konuları ve öğrenci başarılarını takip etmek için bir veri tabanı oluşturulacaktır.
5. Okulumuzda öğrencilerin sağlığı için hijyen kurallarına uyulacaktır.

Kararlar oy birliğiyle kabul edildi.

Örnek 2

Şube Öğretmenler Kurulu Toplantısı
Tarih: 01.02.2022
Saat: 14:00
Yer: Okul Konferans Salonu
Katılımcılar: İsim Soyisim (Müdür), İsim Soyisim (Öğretmen), İsim Soyisim (Öğretmen), İsim Soyisim (Veli)

Kararlar:
1. Okulumuzda öğrencilerin dil becerilerini artırmak için dil eğitimi verilecektir.
2. Okulumuzda öğrencilerin dijital becerilerini artırmak için bilgisayar dersleri verilecektir.
3. Okulumuzda öğrencilerin sanat ve spor becerilerini artırmak için atölye çalışmaları yapılacaktır.
4. Okulumuzda öğrencilerin güvenliği için okulda güvenlik kameraları oluşturulacaktır.
5. Okulumuzda öğrencilerin beslenme alışkanlıklarının geliştirilmesi için okulda sağlıklı beslenme kampanyaları yapılacaktır.

Kararlar oy birliğiyle kabul edildi.