Sulh (Asliye) Hukuk Mahkemesine Örnek Dilekçe Dilekçe Shop
Sulh (Asliye) Hukuk Mahkemesine Örnek Dilekçe Dilekçe Shop

Sulh Hukuk Mahkemesi Şikayet Dilekçesi Örneği

Ne zaman Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulur?

Sulh Hukuk Mahkemesi, bireysel veya ticari anlaşmazlıkların çözümüne yönelik olarak kullanılan bir mahkemedir. Bu tür anlaşmazlıklar, örneğin bir borç anlaşmazlığı, bir kira anlaşmazlığı veya bir sözleşme ihlali gibi durumlar olabilir. Söz konusu anlaşmazlık, taraflar arasında çözülemediği takdirde Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurulabilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Şikayet Dilekçesi Nedir?

Sulh Hukuk Mahkemesi’ne başvurmak için, bir şikayet dilekçesi hazırlamanız gerekmektedir. Şikayet dilekçesi, anlaşmazlık konusunu açıklayan ve davacının taleplerini belirten bir belgedir. Bu belge, Sulh Hukuk Mahkemesi’ne sunularak dava sürecinin başlatılmasını sağlar.

Sulh Hukuk Mahkemesi Şikayet Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Sulh Hukuk Mahkemesi şikayet dilekçesi hazırlarken, aşağıdaki bilgilerin yer alması gerekmektedir:

  • Davacının adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri
  • Davalının adı, soyadı, adresi ve iletişim bilgileri
  • Anlaşmazlık konusu
  • Davacının talepleri
  • Gerekçeler
  • Deliller
  • İmza ve tarih

Örnek Sulh Hukuk Mahkemesi Şikayet Dilekçesi

Örnek bir Sulh Hukuk Mahkemesi şikayet dilekçesi aşağıdaki gibidir:

Davacı:

Adı Soyadı: Ali Yılmaz

Adresi: Örnek Mahallesi, Örnek Sokak No: 10, İstanbul

İletişim Bilgileri: 0555 555 55 55

Davalı:

Adı Soyadı: Ahmet Demir

Adresi: Örnek Mahallesi, Örnek Sokak No: 20, İstanbul

İletişim Bilgileri: 0555 555 55 56

Anlaşmazlık Konusu:

Davalı Ahmet Demir, davacı Ali Yılmaz’a 10.000 TL borçlu olduğunu kabul etmiş ve söz konusu borcu 6 ay içinde ödeyeceğini taahhüt etmiştir. Ancak 6 ay içinde borcu ödemeyen davalı, borcunu ödememekte ısrar etmektedir.

Davacının Talepleri:

Davacı, davalının borcunu ivedilikle ödemesini talep etmektedir. Aksi takdirde yasal yollara başvurulacaktır.

Gerekçeler:

Davalı, söz konusu borcu ödememekte ve davacıyı mağdur etmektedir. Davacı, birçok kez davalıya borcunu ödemesi için çağrıda bulunmuş, ancak sonuç alınamamıştır.

Deliller:

1. Borçlu olduğunu kabul eden davalının taahhüt yazısı

2. Ödeme yapılmadığına dair banka hesap hareketleri

İmza ve Tarih:

Davacı, 01.01.2022 tarihinde