Temyiz Dilekçesi Örneği (İş Kadastro Bölge Adliye Asliye Hukuk
Temyiz Dilekçesi Örneği (İş Kadastro Bölge Adliye Asliye Hukuk

Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Nedir?

Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi, kararın verilmesi sonrası tarafların karara itiraz etmek için başvurdukları bir dilekçe türüdür. Sulh Hukuk Mahkemesi’ne yapılan itirazlar, Temyiz Mahkemesi tarafından incelenir ve karar verilir. Bu nedenle, Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi, mahkeme kararının yeniden gözden geçirilmesi için önemli bir araçtır.

Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği

Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi örneği, tarafların itiraz etmek istedikleri konulara göre değişebilir. Ancak genel olarak, Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi aşağıdaki şekilde düzenlenir: İlk olarak, dilekçenin başlığına “Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi” yazılır. Daha sonra, başvuru tarih ve numarası belirtilir. Ardından, başvuru sahibinin adı, soyadı, adresi ve diğer iletişim bilgileri yazılır. Dilekçenin giriş bölümünde, hangi karara itiraz edildiği belirtilir ve bu kararın neden hatalı olduğu açıklanır. Bu bölümde, itiraz edilen kararın neden hatalı olduğuna dair deliller de sunulabilir. Dilekçenin ikinci bölümünde, itiraz edilen kararın düzeltilmesi için talep edilen hususlar belirtilir. Bu bölümde, kararın neden düzeltilmesi gerektiği ve nasıl düzeltilmesi gerektiği açıklanır. Dilekçenin son bölümünde, başvuru sahibinin imzası ve tarih yazılır. Ayrıca, başvuru sahibinin avukatı varsa, avukatın adı, soyadı, adresi ve diğer iletişim bilgileri de belirtilir.

Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği – Örnek 1

Sayın Hakim Bey, Yukarıda belirtilen dosyaya ilişkin verilen kararı, müvekkilimiz kabul edememektedir. Kararda yer alan hususlar müvekkilimizin mağdur olmasına neden olacaktır. Bu nedenle, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz ediyoruz. İtirazımızın kabul edilmesini ve kararın düzeltilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla, Müvekkilin Avukatı

Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi Örneği – Örnek 2

Sayın Hakim Bey, Yukarıda belirtilen dosyaya ilişkin verilen kararı, müvekkilimiz hukuka aykırı bulmaktadır. Karar, müvekkilimizin haklarını korumamakta ve adaleti sağlamamaktadır. Bu nedenle, kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde itiraz ediyoruz. İtirazımızın kabul edilmesini ve kararın düzeltilmesini talep ediyoruz. Saygılarımızla, Müvekkilin Avukatı

Sonuç

Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi, mahkeme kararlarına itiraz etmek için kullanılan önemli bir araçtır. Tarafların itiraz dilekçelerini doğru bir şekilde hazırlamaları ve gerekli delilleri sunmaları önemlidir. Bu nedenle, Sulh Hukuk Mahkemesi Temyiz Dilekçesi örnekleri, tarafların doğru bir şekilde hazırlama sürecine yardımcı olabilir.