Vasi tayini ile araç alım süreci hakkında tüm bilgiler Mart 2017
Vasi tayini ile araç alım süreci hakkında tüm bilgiler Mart 2017

Giriş

Sulh Hukuk Mahkemesi, vasi tayini işlemlerinin yapıldığı bir mahkemedir. Vasi, küçük veya kısıtlı kişilerin haklarını korumak ve yönetmekle görevlidir. Vasi tayini işlemi, mahkemeye yapılan bir başvuru ile gerçekleştirilir. Başvuru dilekçesi, belirli bir formata uygun olmalı ve gerekli bilgileri içermelidir.

Dilekçe Örneği

Aşağıda, Sulh Hukuk Mahkemesi Vasi Tayini Dilekçe Örneği yer almaktadır:

Dilekçe

Adres

Telefon

Sulh Hukuk Mahkemesi Başkanlığına

Konu: Vasi Tayini İşlemi İçin Başvuru

Sayın Başkan,

Ben [Ad ve Soyad], [Doğum Tarihi], [Adres], [Telefon Numarası] bilgilerine sahip bir vatandaşım. [Küçük/Kısıtlı Kişinin Adı Soyadı], [Doğum Tarihi], [Adres], [Telefon Numarası] bilgilerine sahip bir kişi, küçük/kısıtlı durumdadır ve vasi tayini işlemi için başvuruda bulunmak istiyorum.

Bu kapsamda, gerekli belgeleri ekte sunuyorum. Vasinin kim olmasını istediğimi de belirtmek istiyorum. [Vasinin Adı Soyadı], [Doğum Tarihi], [Adres], [Telefon Numarası] bilgilerine sahip bir kişinin vasi olarak atanmasını talep ediyorum.

Gereğini arz ederim.

[Tarih] [İmza]

Örnek 1

Bir örnek olayda, [Küçük/Kısıtlı Kişinin Adı Soyadı] adlı bir kişi, küçük/kısıtlı durumdadır ve vasi tayini işlemi için başvuru yapılmıştır. Başvuru dilekçesi, yukarıdaki örneğe uygun olarak hazırlanmıştır. Sulh Hukuk Mahkemesi, dilekçeyi inceleyerek uygun görürse, vasi tayini işlemini gerçekleştirecektir.

Örnek 2

Bir diğer örnek olayda, [Vasinin Adı Soyadı] adlı bir kişi, vasi olarak atanmıştır. Bu kişi, küçük/kısıtlı kişinin haklarını korumak ve yönetmekle görevlidir. Vasi, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından atanır ve belirli bir süre için görev yapar. Sürenin sonunda, vasi tayini işlemi yeniden yapılabilir.