DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Yeni Dilekçe Örnekleri
DAVAYA CEVAP SÜRESİNİN UZATILMASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ Yeni Dilekçe Örnekleri

Sulh hukuk mahkemeleri, uyuşmazlıkların taraflar arasında anlaşmayla çözülmesine yönelik olarak kurulan mahkemelerdir. Tahliye davaları da sulh hukuk mahkemelerinde görülen uyuşmazlıklardan biridir ve kiracının kiraladığı yerden çıkarılması talebine dayanır. Bu yazıda, sulh hukuk tahliye davası ile ilgili önemli bilgileri ve dilekçe örneğini bulabilirsiniz.

Sulh Hukuk Tahliye Davası Nedir?

Sulh hukuk tahliye davası, kira sözleşmesine taraf olan kişiler arasında çıkan anlaşmazlık sonucu kiracının tahliyesi istemiyle açılan davaları ifade eder. Kiracının kira sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde kira bedelini ödemediği, kira sözleşmesinin feshedildiği veya taşınmazı kiracının kullanımına uygun olarak kullanmadığı durumlarda, mülk sahibi tahliye davası açabilir.

Sulh Hukuk Tahliye Davası Hangi Durumlarda Açılır?

Sulh hukuk tahliye davası, mülk sahibinin belirli şartları sağlaması durumunda açılabilir. Bu şartlar şunlardır:

  • Kiracının kira bedelini belirli bir süre içerisinde ödememesi
  • Kira sözleşmesinin feshedilmesi
  • Kiracının taşınmazı kullanımına uygun olarak kullanmaması

Kiracının Kira Bedelini Belirli Bir Süre İçerisinde Ödememesi Durumu

Kiracının kira bedelini ödemediği durumda, mülk sahibi tahliye davası açabilir. Ancak kiracının kira bedelini ödeme süresi, kira sözleşmesinde belirtilmiş olmalıdır. Ödeme süresi belirtilmemişse, ödeme süresi en az 10 gün olarak kabul edilir.

Kira Sözleşmesinin Feshedilmesi Durumu

Kira sözleşmesinin feshedilmesi durumunda, mülk sahibi tahliye davası açabilir. Kira sözleşmesinin feshedilmesi, kira sözleşmesinde yer alan şartlara uyulmaması, kira bedelinin ödenmemesi veya kira süresinin dolması gibi nedenlere dayanabilir.

Kiracının Taşınmazı Kullanımına Uygun Olarak Kullanmaması Durumu

Kiracının taşınmazı kullanımına uygun olarak kullanmaması, mülk sahibinin tahliye davası açması için bir neden olabilir. Kiracının taşınmazı kullanımına uygun olarak kullanıp kullanmadığı, kira sözleşmesinde belirtilen kullanım şekline göre değerlendirilir.

Sulh Hukuk Tahliye Davası Dilekçe Örneği

Sulh hukuk tahliye davası açmak isteyen mülk sahibi, sulh hukuk mahkemesine bir dilekçe vermelidir. Dilekçede, tahliye davası açılacak kişinin adı, soyadı, adresi, neden tahliye edilmek istendiği gibi bilgiler yer almalıdır. Ayrıca, tahliye talebinin gerekçeleri de dilekçede belirtilmelidir.

İşte sulh hukuk tahliye davası dilekçesi örneği:

Dilekçe Başlığı

Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Dilekçe İçeriği

1- Adı, soyadı: [MÜLK SAHİBİNİN ADI SOYADI]

2- Adresi: [MÜLK SAHİBİNİN ADRESİ]

3- Telefon numarası: [MÜLK SAHİBİNİN TELEFON NUMARASI]

4- E-Posta adresi: [MÜLK SAHİBİNİN E-POSTA ADRESİ]

5- Davalı: [KİRACININ ADI SOYADI]

6- Adresi: [KİRACININ ADRESİ]

7- Neden tahliye edilmek istendiği: [TAHLİYE NEDENİ]

8- Tahliye talebinin gerekçeleri: [TAHLİYE TALEBİNİN GEREKÇELERİ] [MÜLK SAHİBİNİN ADI SOYADI]

Tarih: [TARİH]

Örnek 1

Mesela, kiracı kira sözleşmesinde belirtilen süre içerisinde kira bedelini ödemediği takdirde mülk sahibi tahliye davası açabilir. Böyle bir durumda, mülk sahibi aşağıdaki örnekteki gibi bir dilekçe hazırlayabilir:

Dilekçe Başlığı

Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimliği’ne

Dilekçe İçeriği

1- Adı, soyadı: [MÜLK SAHİBİNİN ADI SOYADI]

2- Adresi: [MÜLK SAHİBİNİN ADRESİ]

3- Telefon numarası: [MÜLK SAHİBİNİN TELEFON NUMARASI]

4- E-Posta adresi: [MÜLK SAHİBİNİN E-POSTA ADRESİ]

5- Davalı: [KİRACININ ADI SOYADI]

6- Adresi: [KİRACININ ADRESİ]

7- Neden tahliye edilmek istendiği: Kira bedelini belirtilen süre içinde ödememesi

8- Tahliye talebinin gerekçeleri: Kiracı, kira sözleşmesinde belirtilen süre içinde kira bedelini ödemediği için tahliye edilmelidir.

[MÜLK SAHİBİNİN ADI SOYADI]

Tarih: [TARİH]

Örnek 2

Bir başka örnek olarak, kiracının taşınmazı kullanımına uygun olarak kullanmadığı durumda mülk sahibi tahliye davası açabilir. Bu durumda, mülk sahibi