Öğrenci oturum izni Yurtdışı adres beyan formu doldurulmuş örneği
Öğrenci oturum izni Yurtdışı adres beyan formu doldurulmuş örneği

Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi Nedir?

Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, bir taşınmazın kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılması için başvuru yapıldığında doldurulması gereken bir belgedir. Bu belge, taşınmazın hangi amaçla kullanılacağı, kullanım süresi, taşınmazın imar durumu, şartları ve taşınmazın halihazır durumu gibi bilgileri kapsar. Bu belge, başvuru yapan kişinin beyanları ile birlikte taşınmazın kullanımına ilişkin tüm hususları düzenler.

Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi Nasıl Doldurulur?

Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinden ya da başvuru merkezlerinden temin edilebilir. Belge, başvuru sahibi tarafından doldurulmalı ve başvuru sahibinin imzası ile birlikte teslim edilmelidir. Belgede yer alan tüm bilgiler eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır. Ayrıca belgede yer alan şartlar da kabul edilmelidir.

Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi Örnekleri

1. Örnek Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi: İlgili kamu kurum ve kuruluşuna, Ankara’da yer alan 1234 ada 56 parseldeki taşınmazın tahsisi için başvuruyorum. Bu taşınmazı, şirketimizin faaliyetleri için kullanmayı amaçlıyoruz. Taşınmazın imar durumu uygun olup, halihazırda herhangi bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmazın kullanım süresi, 10 yıl olarak talep edilmektedir. 2. Örnek Tahsis Talep Ve Beyan Taahhüt Belgesi: İlgili kamu kurum ve kuruluşuna, İstanbul’da yer alan 5678 ada 90 parseldeki taşınmazın tahsisi için başvuruyorum. Bu taşınmazı, derneğimizin faaliyetleri için kullanmayı amaçlıyoruz. Taşınmazın imar durumu uygun olup, halihazırda bir yapılaşma bulunmamaktadır. Taşınmazın kullanım süresi, 5 yıl olarak talep edilmektedir.

Sonuç

Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından kullanılması için başvuru yapılan taşınmazlar için doldurulması gereken bir belgedir. Bu belge, taşınmazın kullanımına ilişkin tüm hususları düzenler ve başvuru sahibinin beyanlarını içerir. Tahsis talep ve beyan taahhüt belgesi, eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmalıdır.