Etkinlikburada
Etkinlikburada

Tam Sayılı Kesirlerde Bölme Işlemi Örnekleri

Tam sayılı kesirlerde bölme işlemi, matematikte oldukça yaygın olarak kullanılan bir kavramdır. Bu işlem, tam sayılarla kesirlerin bir arada kullanıldığı problemlerde sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Bu yazıda, tam sayılı kesirlerde bölme işlemi örnekleri vererek konunun anlaşılmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz.

Bölme İşlemi Nedir?

Bölme işlemi, bir sayının diğer sayıya eşit parçalara bölünmesi işlemidir. Örneğin, 12 sayısı 4’e eşit parçalara bölünmek istendiğinde, her parça 3 olacaktır.

Tam Sayılı Kesirler Nedir?

Tam sayılı kesirler, pay kısmında tam sayı, payda kısmında ise pozitif bir tam sayı olan kesirlerdir. Örneğin, 3/2, 5/1 ve 7/4 gibi kesirler tam sayılı kesirlerdir.

Tam Sayılı Kesirlerde Bölme İşlemi Nasıl Yapılır?

Tam sayılı kesirlerde bölme işlemi yapmak için, öncelikle paydaların birbirine bölünmesi gerekmektedir. Sonrasında, payların da aynı işleme tabi tutularak sonuç bulunur. Örneğin, 4/5 sayısı 2/3 sayısına bölündüğünde, işlem şu şekilde yapılır:

4/5 ÷ 2/3 = 4/5 x 3/2 = 12/10 = 6/5

Örnek 1

Bir çiftlikteki tavukların 3/4’ü kahverengi, geri kalanı ise beyazdır. Çiftlikte toplam 96 tavuk varsa, kaç tane kahverengi tavuk vardır?

Çözüm:

Kahverengi tavukların oranı 3/4 olduğuna göre, toplam tavuk sayısının 3/4’ini temsil ederler. Bu durumda:

(3/4) x Toplam Tavuk Sayısı = Kahverengi Tavuk Sayısı

(3/4) x 96 = 72

Çiftlikte toplam 72 kahverengi tavuk vardır.

Örnek 2

Bir yarışta 7/8 oranında koşan at, 630 metre koştuğunda yarışı bitiriyor. Aynı yarışta, geri kalan kısım kaç metre koşmuştur?

Çözüm:

Koşan atın oranı 7/8 olduğuna göre, geri kalan kısımın oranı 1/8’dir. Bu durumda:

7/8 + 1/8 = 8/8 = 1

Bu da gösteriyor ki, koşan atın yanı sıra geri kalan kısımın oranı da 1/8’dir. Dolayısıyla:

(1/8) x Toplam Mesafe = Geri Kalan Mesafe

(1/8) x Toplam Mesafe = (1/8) x 630

Geri kalan kısım 90 metre koşmuştur.