Tapu İptal ve Tescil Davası
Tapu İptal ve Tescil Davası

Giriş

Tapu iptali ve tescili davası, bir taşınmazın üzerindeki hakların belirlenmesi için açılan bir dava türüdür. Bu dava türü, tapu kaydının yanlış olduğu veya tapu kaydına aykırı bir durumun olduğu durumlarda açılabilir. Bu yazıda, tapu iptali ve tescili davası dilekçe örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Dilekçe Örneği

Aşağıdaki örnek dilekçe, tapu iptali ve tescili davası için kullanılabilir. Bu dilekçe, sadece örnek amaçlıdır ve her durum için değişiklik gösterebilir. Dava açmadan önce avukatınızla görüşmeniz önerilir.

Dilekçe Metni:

Adliye Mahkemesi Başkanlığı’na Davacı: (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Adres) Davalı: (Ad Soyad, T.C. Kimlik Numarası, Adres) KONU: Tapu İptali ve Tescili Davası AÇIKLAMALAR: 1. Davacı, (Adres) adresinde kayıtlı olan (Taşınmazın Adı, Ada ve Parsel Numarası) taşınmazının mülkiyetinin kendisine ait olduğunu iddia etmektedir. 2. Ancak, taşınmazın tapu kaydında davalı (Ad Soyad) tarafından hissedar olarak kaydedilmiştir. 3. Davacı, taşınmazın kendisine ait olduğunu ve davalının kaydının yanlış olduğunu iddia etmektedir. 4. Davacı, tapu iptali ve tescili davasının açılması gerektiğini düşünmektedir. 5. Bu nedenle, davacı tarafından dava açılması talep edilmektedir. SONUÇ VE TALEP: Yukarıda açıklanan nedenlerle, davacı tarafından tapu iptali ve tescili davasının açılması talep edilir. Davacı Vekili (İmza) (Tarih)

Örnek Dilekçe Açıklaması

Yukarıdaki örnek dilekçe, tapu iptali ve tescili davası için kullanılabilir. Dilekçe, davacının talebini açıkça belirtmeli ve gerekçelerini açıklamalıdır. Davacı, taşınmazın kendisine ait olduğunu iddia etmeli ve davalının kaydının yanlış olduğunu belirtmelidir.

Sonuç

Tapu iptali ve tescili davası, bir taşınmazın mülkiyetiyle ilgili önemli bir davasıdır. Bu yazıda, tapu iptali ve tescili davası dilekçe örneği hakkında bilgi verdik. Yukarıdaki örnek dilekçeyi kullanarak, tapu iptali ve tescili davası açabilirsiniz. Ancak, dava açmadan önce avukatınızla görüşmeniz önerilir.