Kalınlaştırmak Perseus El yazısı genel kurul divan tutanağı
Kalınlaştırmak Perseus El yazısı genel kurul divan tutanağı

Giriş

Tek kişilik A.Ş. genel kurul toplantı tutanağı, herhangi bir şirketin yönetim kurulu üyeleri ile hissedarları arasında gerçekleşen önemli bir toplantıdır. Bu toplantılar, şirketin geleceği ve yönetimi hakkında kararların alındığı önemli bir platformdur. Bu yazıda, Tek Kişilik A.Ş. genel kurul toplantı tutanağı örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Tutanağın İçeriği

Tek Kişilik A.Ş. genel kurul toplantı tutanağı, toplantının tarihi, saati, yeri ve katılımcıların listesi gibi temel bilgileri içermelidir. Ayrıca, toplantıda alınan kararlar, oybirliği ile kabul edilen maddeler ve karşı oy kullanılan maddeler de tutanağa eklenmelidir. Tutanağın içeriği şirketin ihtiyacına göre değişebilir. Bazı şirketler, toplantıda sunulan sunumların özetini veya toplantıda yapılan tartışmaların özetini de eklemek isteyebilir.

Tutanağın Hazırlanması

Tek Kişilik A.Ş. genel kurul toplantı tutanağı, toplantıyı düzenleyen yönetim kurulu üyeleri tarafından hazırlanmalıdır. Tutanağın doğru ve eksiksiz olması için, toplantı boyunca notlar alınmalı ve kararların anında kaydedilmesi sağlanmalıdır. Tutanağın hazırlanması sırasında, doğru dil ve gramer kullanımı önemlidir. Tutanağın açık ve net olması, gelecekte herhangi bir sorun yaşandığında referans alınması açısından önemlidir.

Örnek 1: Genel Kurul Toplantısı Karar Defteri Örneği

Tek Kişilik A.Ş. genel kurul toplantı tutanağı örneği, aşağıdaki gibi olabilir: “Toplantı Tarihi: 01.01.2022 Toplantı Saati: 10:00 Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Katılımcılar: – Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Karaca – Hissedar: Ayşe Demir Gündem Maddeleri: 1. Toplantının açılışı ve yoklama yapılması 2. Yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyet raporu ve mali tablolarının okunması ve tasdiki 3. Yönetim kurulunun 2022 yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması 4. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür edilmesi ve ayrıca 2022 yılı için yönetim kurulu üyelerinin seçimi Kararlar: 1. Toplantı, yönetim kurulu başkanı Ahmet Yılmaz tarafından açıldı ve yoklama yapıldı. 2. Yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyet raporu ve mali tabloları okundu ve tasdik edildi. 3. Yönetim kurulunun 2022 yılı çalışma programı ve bütçesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 4. Yönetim kurulu üyelerine, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi. Ayrıca, 2022 yılı için yönetim kurulu üyelerinin Ahmet Yılmaz, Mehmet Karaca ve Ayşe Demir olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi.”

Örnek 2: Tek Kişilik A.Ş. Genel Kurul Tutanağı Örneği

Tek Kişilik A.Ş. genel kurul toplantı tutanağı örneği, aşağıdaki gibi olabilir: “Toplantı Tarihi: 01.01.2022 Toplantı Saati: 10:00 Toplantı Yeri: Şirket Merkezi Katılımcılar: – Yönetim Kurulu Başkanı: Ahmet Yılmaz – Yönetim Kurulu Üyesi: Mehmet Karaca – Hissedar: Ayşe Demir Gündem Maddeleri: 1. Toplantının açılışı ve yoklama yapılması 2. Yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyet raporu ve mali tablolarının okunması ve tasdiki 3. Yönetim kurulunun 2022 yılı çalışma programı ve bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması 4. Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı yönetim kurulu üyelerine teşekkür edilmesi ve ayrıca 2022 yılı için yönetim kurulu üyelerinin seçimi Kararlar: 1. Toplantı, yönetim kurulu başkanı Ahmet Yılmaz tarafından açıldı ve yoklama yapıldı. 2. Yönetim kurulunun 2021 yılı faaliyet raporu ve mali tabloları okundu ve tasdik edildi. 3. Yönetim kurulunun 2022 yılı çalışma programı ve bütçesi görüşüldü ve oybirliği ile kabul edildi. 4. Yönetim kurulu üyelerine, 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı teşekkür edildi. Ayrıca, 2022 yılı için yönetim kurulu üyelerinin Ahmet Yılmaz, Mehmet Karaca ve Ayşe Demir olarak belirlenmesi oybirliği ile kabul edildi. Yönetim kurulu başkanı Ahmet Yılmaz, toplantının başarılı bir şekilde tamamlandığını belirtti ve toplantıyı sonlandırdı.”