TEVEKKÜL ETMEK NEDİR NE ANLAMA GELİR? (avec images) Bols
TEVEKKÜL ETMEK NEDİR NE ANLAMA GELİR? (avec images) Bols

Tevekkül Ne Demektir Bir Örnekle Açıklayınız

Tevekkül, bir Müslüman’ın Allah’a güvenerek her türlü olaya karşı sükunetle karşılık vermesidir. Tevekkül, Allah’a teslim olmak, O’na güvenmek ve O’nun takdirine razı olmak anlamına gelir. Birçok ayette tevekkül konusu ele alınmaktadır. Örneğin, “Allah’a tevekkül edenler, Allah yeter onlara.” (Talak suresi, ayet 3) ve “Allah, tevekkül edenlerle beraberdir.” (Bakara suresi, ayet 249) gibi ayetlerde tevekkülün önemi vurgulanmaktadır.

Tevekkülün Önemi

Tevekkül, İslam dini açısından çok önemli bir kavramdır. Çünkü tevekkül, insanın Allah’a olan güvenini gösterir. İnsan, her ne kadar her şeyi planlasa da sonucun kendisi için en hayırlı olacağını bilemez. Bu nedenle insanın yapması gereken, planlamasını yapmak ve sonrasında Allah’a tevekkül etmektir. Bu sayede insan, Allah’ın takdirine razı olur ve O’nun koruması altında olur.

Tevekkülün Örnekleri

Örnek 1: İbrahim (a.s.)

İbrahim (a.s.), Allah’a olan tevekkülüyle bilinir. Kavminin putlara tapması karşısında İbrahim (a.s.), Allah’a güvenerek putları kırmıştır. İbrahim (a.s.), Allah’ın koruması altında olduğunu bildiği için kavminin tepkisinden korkmamıştır. Bu olay, tevekkülün en güzel örneklerinden biridir.

Örnek 2: Hz. Muhammed (s.a.v.)

Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’a olan tevekkülüyle bilinir. İslam’ın ilk yıllarında müşriklerin ve putperestlerin saldırılarına maruz kalan Hz. Muhammed (s.a.v.), Allah’tan yardım istemiş ve O’na tevekkül etmiştir. Bu sayede İslam dini yayılmış ve Hz. Muhammed (s.a.v.)’in mücadelesi zaferle sonuçlanmıştır.

Sonuç

Tevekkül, Allah’a olan güveni gösteren önemli bir kavramdır. İnsan, her ne kadar plan yapsa da sonucun kendisi için en hayırlı olacağını bilemez. Bu nedenle insanın yapması gereken, planlamasını yapmak ve sonrasında Allah’a tevekkül etmektir. Bu sayede insan, Allah’ın takdirine razı olur ve O’nun koruması altında olur.