This That These Those Woodward English
This That These Those Woodward English

This These That Those Örnek Cümleler

Ne İşe Yararlar?

This, these, that ve those İngilizce’de belirli bir nesne, kişi veya yerin belirtilmesinde kullanılan sıfatlardır. Bu sıfatların doğru kullanımı, hem İngilizce konuşurken hem de yazarken oldukça önemlidir. Bu sıfatlar, nesnelerin yerlerini veya miktarlarını belirleyerek cümleyi daha anlaşılır hale getirir.

This ve These

This ve these, yakın bir nesne veya kişi için kullanılır. This tekil anlamda kullanılırken, these çoğul anlamda kullanılır. Örneğin:

– This is my pen. (Bu benim kalemim.)

– These are my pens. (Bunlar benim kalemlerim.)

Bir diğer örnek:

– This book is very interesting. (Bu kitap çok ilginç.)

– These books are very interesting. (Bu kitaplar çok ilginç.)

That ve Those

That ve those ise, daha uzak bir nesne veya kişi için kullanılır. That tekil anlamda kullanılırken, those çoğul anlamda kullanılır. Örneğin:

– That is my car over there. (Şu orada benim arabam.)

– Those are my friends over there. (Şunlar orada benim arkadaşlarım.)

Bir diğer örnek:

– That movie was really good. (Şu film gerçekten iyiydi.)

– Those movies were really good. (Şunlar filmler gerçekten iyiydi.)

Örnek Cümleler

1. This is the best pizza I’ve ever had.

2. These flowers are beautiful, thank you.

3. That dog is very friendly, isn’t he?

4. Those shoes are too expensive for me.

5. This book is mine, that one is yours.

6. These cookies taste amazing!

7. That beach over there is always crowded.

8. Those cars are blocking the road.

9. This restaurant has great reviews online.

10. These pictures bring back so many memories.