Alacak Davası Dilekçe Örnekleri Dilekçe Örnekleri
Alacak Davası Dilekçe Örnekleri Dilekçe Örnekleri

Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi Dilekçe Örneği

Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi dilekçe örneği, ticari işlerle ilgili davaların açılması için gereklidir. Ticaret Mahkemesi, özellikle ticari işlerde taraflar arasında doğan uyuşmazlıkları çözmekle görevlidir. Bu nedenle, Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi dilekçesi, ticari işlerde taraflar arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için önemli bir adımdır.

Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi Dilekçesi Nasıl Hazırlanır?

Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi dilekçesi hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır. Bu hususlar şu şekildedir:

  1. Dilekçe, A4 boyutunda beyaz bir kağıda yazılır.
  2. Dilekçede, dava konusu olayın açık bir şekilde ifade edilmesi gerekir.
  3. Dilekçede, davacı ve davalı tarafların isimleri, adresleri ve diğer iletişim bilgileri yer almalıdır.
  4. Dilekçe, açık ve anlaşılır bir şekilde yazılmalıdır.
  5. Dilekçede, talep edilen hususlar açık bir şekilde belirtilmelidir.
  6. Dilekçe, davacının veya avukatının imzasıyla sonlandırılmalıdır.

Ticaret Mahkemesi Sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi Dilekçesi Örneği

Aşağıda, Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi dilekçesi örneği verilmiştir:

Dilekçe Örneği

Sayın Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi,

Davacı : [Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres]

Davalı : [Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Adres]

Konu : [Dava Konusu]

Açıklamalar : [Dava Konusu İle İlgili Açıklamalar]

Talep : [Talep Edilen Hususlar]

İstek : [Davacının İstekleri]

Gereği Düşünüldüğünde;

1- [Dava Konusu İle İlgili Gerekçeler]

2- [Davalının Savunmaları]

3- [Deliller]

İle davanın kabulüne karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih : [Tarih]

Davacı veya Vekili : [İmza]

Bir Örnek Daha

Bir başka örnek ise, ticari bir işletmenin alacak tahsili için Ticaret Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemesi’ne yapacağı başvurudur. Bu örnekte, dilekçe şu şekilde olabilir:

Dilekçe Örneği

Sayın Asliye Hukuk Mahkemesi Hakimi,

Davacı : [İşletme Adı, Adres, Vergi No]

Davalı : [Borçlu Kişinin Adı Soyadı, Adres, T.C. Kimlik No]

Konu : Alacak Tahsili

Açıklamalar : [Borçlu Kişinin İşlemleriyle İlgili Açıklamalar]

Talep : Borçlu Kişiden Alacağımızın Tahsili

İstek : [Davacının İstekleri]

Gereği Düşünüldüğünde;

1- [Borçlu Kişinin İşlemleriyle İlgili Gerekçeler]

2- [Borçlu Kişinin Savunmaları]

3- [Deliller]

İle alacağımızın tahsiline karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih : [Tarih]

Davacı veya Vekili : [İmza]