İcra Kurumu » İcra Takibi Dilekçe Örneği İcra Kurumu
İcra Kurumu » İcra Takibi Dilekçe Örneği İcra Kurumu

Ticari Kredi Nedir?

Ticari kredi, işletmelerin faaliyetlerini sürdürebilmeleri için aldıkları kredilerdir. İşletmelerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankalardan veya finans kuruluşlarından aldıkları kredilerdir. Ticari kredi dosya masrafı ise, kredi başvurusu sırasında bankaların işlem ücreti olarak aldığı bir ücrettir.

Ticari Kredi Dosya Masrafı Nedir?

Ticari kredi dosya masrafı, kredi başvurusu sırasında bankaların işlem ücreti olarak aldığı bir ücrettir. Bu ücret, bankanın kredi başvurusunu değerlendirme sürecinde yaptığı işlemler için alınır. Kredi başvurusu kabul edilse de edilmese de bu ücret banka tarafından alınır.

Ticari Kredi Dosya Masrafı İadesi

Ticari kredi dosya masrafı, bankaların aldığı bir ücret olsa da, yargıtay kararlarına göre bu ücretin geri alınması mümkündür. Bankaların bu ücreti almalarının yasal dayanağı bulunmamaktadır. Bu nedenle, kredi başvurusu sırasında alınan ticari kredi dosya masrafının geri alınması için bankaya dilekçe yazmak yeterlidir.

Ticari Kredi Dosya Masrafı İadesi Dilekçe Örneği

Sayın Yetkili, Ben [Adınız Soyadınız], [Şirket Adı] adına, [Tarih] tarihinde yapmış olduğum ticari kredi başvurusu sırasında aldığım ticari kredi dosya masrafının, yargıtay kararlarına göre yasal dayanağı bulunmadığı için geri iadesini talep ediyorum. Belirtmek isterim ki, kredi başvurusu kabul edilse de edilmese de bu ücretin banka tarafından alınması yasal değildir. Bu nedenle, ilgili ücretin geri iadesi için gereğinin yapılmasını talep ediyorum. Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla, [Adınız Soyadınız]

Ticari Kredi Dosya Masrafı İadesi Örnek Davalar

Ticari kredi dosya masrafı iadesi için açılan birçok dava bulunmaktadır. Özellikle son dönemde bu konuda açılan davaların sayısı artmıştır. Bu davaların birçoğu müşterilerin lehine sonuçlanmıştır. Örnek olarak, bir işletmenin 10.000 TL tutarında bir kredi başvurusu yapması sonucunda banka tarafından 500 TL dosya masrafı alınmıştır. İşletme, bu ücretin yasal olmadığını düşünerek bankaya dilekçe yazmış ve ücretin geri iadesini talep etmiştir. Banka, talebi reddetmiş ancak işletme yargıya başvurmuştur. Mahkeme, dosya masrafının geri iadesi yönünde karar vermiştir. Başka bir örnek olarak da, bir işletmenin 50.000 TL tutarında bir kredi başvurusu yapması sonucunda banka tarafından 1.000 TL dosya masrafı alınmıştır. İşletme, bu ücretin yasal olmadığını düşünerek bankaya dilekçe yazmış ve ücretin geri iadesini talep etmiştir. Banka, talebi reddetmiş ancak işletme yargıya başvurmuştur. Mahkeme, dosya masrafının geri iadesi yönünde karar vermiştir.