10 TIRNAK İŞARETİ NOKTALAMA İŞARETLERİ YouTube
10 TIRNAK İŞARETİ NOKTALAMA İŞARETLERİ YouTube

Tırnak Işareti Ile Ilgili Kısa Örnekler

Tırnak İşareti Nedir?

Tırnak işareti, bir cümle içindeki belirli bir kelime ya da kelime grubunun vurgulanmasını sağlayan bir işaret olarak kullanılır. Türkçe dilinde iki çeşit tırnak işareti bulunur. Bunlar “…” ve ‘…’ şeklindedir. İngilizce’de ise “…” tırnak işareti kullanılır.

Tırnak İşareti Kullanımı

Tırnak işareti kullanımı, özellikle yazılı metinlerde önemli bir yer tutar. Birçok durumda tırnak işareti, deyimlerin, alıntıların, söz öbeklerinin belirtilmesinde kullanılır. Örneğin:

  • “Bugün hava çok sıcak” dedi.
  • Benim favori filmim “The Godfather”.
  • Bugün “sabah sporu” yapacağım.

Ayrıca, tırnak işareti, bir kelimenin kullanımındaki yanlışlığı belirtmek için de kullanılabilir. Örneğin:

  • “Sosyal medya” kelimesi yanlış kullanılıyor.
  • “Bilgisayar” kelimesi aslında Türkçe bir kelime değildir.

Tırnak İşareti Örnekleri

İşte tırnak işareti ile ilgili birkaç örnek:

Örnek 1:

“Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir.”

Bu söz, Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Yunus Emre’ye aittir. Tırnak işareti kullanarak, bu sözün belirginleştirilmesi amaçlanmıştır.

Örnek 2:

“Hayatımda yaptığım en büyük hata ‘seni seviyorum’ demek oldu.”

Bu cümle, birçok kişi tarafından kullanılan bir alıntıdır. Tırnak işareti kullanarak, bu sözün alıntı olduğu ve belirginleştirilmesi amaçlanmıştır.