AçıkErişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu TÜBİTAK
AçıkErişim Farkındalık ve Memnuniyet Anketi Sonuç Raporu TÜBİTAK

Tübitak 2209 A Sonuç Raporu Örneği

Tübitak 2209 A projesi, üniversite öğrencilerine yönelik bir araştırma projesidir. Bu proje kapsamında öğrenciler, kendi ilgi alanlarına uygun bir araştırma konusu belirleyerek, bu konuda bir araştırma yaparlar ve sonuçlarını bir rapor halinde sunarlar. Bu rapor, Tübitak tarafından değerlendirilir ve başarılı olan öğrencilere bir ödül verilir.

Bu yazıda, Tübitak 2209 A sonuç raporu örneği hakkında bilgi vereceğiz. Bu örnek raporu inceleyerek, nasıl bir rapor hazırlamanız gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, rapor hazırlarken nelere dikkat etmeniz gerektiği konusunda da ipuçları vereceğiz.

Raporun Yapısı

Tübitak 2209 A projesi kapsamında hazırlanan raporlar, belirli bir yapıya sahiptir. Bu yapı şu şekildedir:

 • Başlık sayfası
 • İçindekiler sayfası
 • Giriş
 • Araştırma konusu ve amaçları
 • Araştırma yöntemi ve materyalleri
 • Bulgular
 • Tartışma
 • Sonuç ve öneriler
 • Kaynakça

Bu yapıya uygun bir rapor hazırlamak, raporun okunabilirliğini artırır ve değerlendirme sürecinde avantaj sağlar. Ayrıca, raporu hazırlayan kişinin konuya hakim olduğunu ve düzenli bir çalışma yaptığını gösterir.

Raporun İçeriği

Tübitak 2209 A projesi kapsamında hazırlanan raporlarda, araştırma konusuna uygun olarak belirli bir içerik bulunmalıdır. Bu içerik şunları içerebilir:

 • Araştırma konusunun tanımı
 • Araştırmanın nedenleri ve önemi
 • Araştırmanın hedefleri
 • Araştırma yöntemleri ve materyalleri
 • Bulguların analizi
 • Tartışma ve sonuçlar
 • Öneriler

Bu içeriğe uygun bir rapor hazırlamak, raporun okunabilirliğini artırır ve değerlendirme sürecinde avantaj sağlar. Ayrıca, raporu hazırlayan kişinin konuya hakim olduğunu ve düzenli bir çalışma yaptığını gösterir.

Raporun Yazımı

Raporun yazımı sırasında dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Bu noktalar şunlardır:

 • Rapor, Türkçe dilbilgisi ve imla kurallarına uygun yazılmalıdır.
 • Rapor, okunaklı bir yazı karakteri ve uygun bir punto büyüklüğü kullanılarak yazılmalıdır.
 • Rapor, gereksiz tekrarlar yapılmadan, özgün bir şekilde yazılmalıdır.
 • Rapor, konuya uygun bir dil kullanılarak yazılmalıdır.
 • Rapor, bilgi ve verilerin kaynaklarına uygun şekilde referans verilerek yazılmalıdır.

Bu noktalara dikkat ederek, raporunuzu hazırlayabilir ve değerlendirme sürecinde avantaj sağlayabilirsiniz.

Tübitak 2209 A Sonuç Raporu Örneği

Aşağıdaki linkten Tübitak 2209 A projesi kapsamında hazırlanmış bir örnek rapora ulaşabilirsiniz. Bu örnek raporu inceleyerek, nasıl bir rapor hazırlamanız gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.

http://www.tubitak.gov.tr/sites/default/files/2209a_2017_1sira_2.pdf

Sonuç

Tübitak 2209 A projesi, öğrencilere araştırma yapma ve rapor hazırlama konusunda tecrübe kazandıran bir proje olduğu gibi, öğrencilerin ilgi alanlarına yönelik araştırmalar yapmalarına da olanak sağlar. Bu proje kapsamında hazırlanan raporların, belirli bir yapıya ve içeriğe uygun olması ve yazım kurallarına uygun hazırlanması, raporun okunabilirliğini artırır ve değerlendirme sürecinde avantaj sağlar. Ayrıca, Tübitak 2209 A projesi kapsamında hazırlanmış örnek raporları inceleyerek, nasıl bir rapor hazırlamanız gerektiği hakkında fikir sahibi olabilirsiniz.