Tübitak 4006 Bilim Fuarı Proje örnekleri Fen Bilimleri Newbillman
Tübitak 4006 Bilim Fuarı Proje örnekleri Fen Bilimleri Newbillman

Tübitak 4006 Tarih Araştırma Proje Örnekleri

Ne Nedir?

Tübitak 4006, Ortaöğretim öğrencilerine yönelik bir proje yarışmasıdır. Tarih alanında araştırma yaparak, özgün bir proje hazırlamaları beklenmektedir. Bu proje örneklerinin amacı öğrencilere tarih konularında araştırma yapma becerisi kazandırmaktır. Ayrıca, öğrencilerin tarih bilincini artırmak, tarih ve kültür mirasına sahip çıkmalarını sağlamak da hedeflenmektedir.

Nasıl Yapılır?

Tübitak 4006 proje örnekleri, belirli bir konuda araştırma yaparak hazırlanan bir proje sunumu olmalıdır. Bu projede, araştırmanın amacı, yöntemi, bulguları, sonuçları ve projenin özgünlüğü belirtilmelidir. Projenin sunumu, görsel materyallerin kullanımı ve proje yapımında gösterilen özveri de değerlendirmeye alınır. Projenin sunumu, bir rapor veya afiş şeklinde olabilir.

Örnek Proje: İstanbul’un Fethi

Bir öğrenci, İstanbul’un fethi konusunda bir proje hazırlamak istemişti. Araştırmasında, İstanbul’un fethi öncesindeki dönemlerde İstanbul’da yaşayanların yaşam koşullarını, sosyal yapısını, ekonomisini ve kültürünü inceledi. Ardından, fethin nedenleri, planı ve sonuçlarına odaklandı. Projenin sunumunda, İstanbul’un fethi ile ilgili resimler, haritalar ve çizimler kullanıldı. Ayrıca, proje yapımında gösterilen özveri de dikkate alındı.

Örnek Proje: Osmanlı Hanedanı

Bir başka öğrenci, Osmanlı Hanedanı konusunda bir proje hazırladı. Araştırmasında, Osmanlı Hanedanı’nın tarihi, kuruluşu, hükümdarları ve önemli olayları incelendi. Ayrıca, dönemin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı da araştırıldı. Projenin sunumunda, Osmanlı Hanedanı’nın önemli hükümdarlarına ait resimler ve bilgiler kullanıldı. Ayrıca, Osmanlı Hanedanı’nın önemli olaylarını anlatan bir video da hazırlandı.

Sonuç

Tübitak 4006 Tarih Araştırma Proje Örnekleri, öğrencilere tarih bilincini artırmak, araştırma yapma becerisi kazandırmak ve özgün projeler hazırlama konusunda cesaretlendirmek için önemli bir fırsattır. Öğrenciler, tarih konularında araştırma yaparak özgün projeler hazırlayabilirler. Bu projeler, öğrencilerin tarih bilincini artırırken, özgüvenlerini de geliştirir.