Veraset ve İntikal vergisi beyannamesi pdf
Veraset ve İntikal vergisi beyannamesi pdf

Veraset ve intikal vergisi, ölen bir kişinin mirasçılarına bıraktığı mal varlığı üzerinden alınan bir vergi türüdür. Bu vergi, Türkiye’de Maliye Bakanlığı tarafından tahsil edilir ve ölümün ardından mirasçıların beyanname vermesi gerekmektedir. Bu yazıda, veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği hakkında bilgi vereceğim.

Beyanname Nedir?

Öncelikle, beyanname nedir sorusunu cevaplamak istiyorum. Beyanname, bir kişinin belli bir dönem içinde elde ettiği kazanç ve giderlerini beyan ettiği resmi bir belgedir. Veraset ve intikal vergisi beyannamesi de ölen bir kişinin mirasçıları tarafından verilmesi gereken bir beyannamedir.

Beyanname Verme Süresi

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, ölüm tarihinden itibaren altı ay içinde verilmesi gerekmektedir. Bu süre içinde beyanname verilmezse, gecikme cezası alınabilir.

Beyanname Verme Yükümlülüğü

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, mirasçıların verme yükümlülüğü altındadır. Mirasçılar, ölen kişinin mal varlığına ilişkin bilgileri beyan etmek zorundadır. Bu beyan, ölen kişinin taşınır ve taşınmaz mal varlığı, banka hesapları, araçları ve diğer varlıkları gibi tüm varlıklarını kapsamaktadır.

Beyanname Nasıl Verilir?

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, elektronik ortamda veya elden verilebilir. Elektronik ortamda vermek isteyenler, Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden beyanname doldurarak verebilirler. Elden vermek isteyenler ise, ilgili vergi dairesine giderek beyannameyi teslim edebilirler.

Beyanname Örneği

Aşağıda, veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği bulunmaktadır:

Beyan Edilen Kişi

– Adı Soyadı: – T.C. Kimlik Numarası: – Ölüm Tarihi: – Medeni Hali: – Mirasçıların Adı Soyadı ve T.C. Kimlik Numaraları:

Taşınır Mal Varlığı Beyanı

– Banka Hesapları: – Nakit Para: – Menkul Değerler: – Diğer Taşınır Mal Varlığı:

Taşınmaz Mal Varlığı Beyanı

– Tapu Kaydı: – Değerleme Raporu:

Araç Beyanı

– Marka ve Model: – Plaka Numarası: – Değerleme Raporu:

Örnekler

1. Ali Bey’in babası vefat etti ve Ali Bey veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek zorunda kaldı. Ali Bey, Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden beyannamesini elektronik ortamda doldurdu ve beyannameyi teslim etti. 2. Ayşe Hanım, amcasından miras kaldı ve veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek zorunda kaldı. Ayşe Hanım, beyannamesini elden vermek istediği için ilgili vergi dairesine giderek beyannameyi teslim etti. Bu yazıda, veraset ve intikal vergisi beyannamesi örneği hakkında bilgi verdik. Beyanname verme süresi, verme yükümlülüğü, beyanname verme yöntemleri ve örnekler hakkında bilgi sahibi olduk. Mirasçılar, bu beyannameleri doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurarak gerekli vergileri ödemelidirler.