'Haftada Birden Fazla Nöbet Görevi Yerine Getirmeme' Eylem Kararı Aldık
'Haftada Birden Fazla Nöbet Görevi Yerine Getirmeme' Eylem Kararı Aldık

Verilen Görevi Yerine Getirmeme Ihtar Örneği

Giriş

Bir işveren olarak, çalışanlarınızdan belirli görevleri yerine getirmelerini beklersiniz. Ancak, bazen çalışanlarınız bu görevleri yerine getirmezler ve bu durum işiniz için ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle, verilen görevi yerine getirmeme ihtarını kullanarak çalışanlarınızı uyarmak ve bu tür durumların tekrarlanmasını önlemek önemlidir.

Verilen Görevi Yerine Getirmeme İhtarı Nedir?

Verilen görevi yerine getirmeme ihtarı, bir çalışana verilen görevi yerine getirmediği durumlarda işveren tarafından yazılan bir uyarıdır. Bu uyarı, çalışanın iş yerindeki performansını etkileyebilir ve hatta işten çıkarılmasına bile neden olabilir.

Verilen Görevi Yerine Getirmeme İhtarının Amacı Nedir?

Verilen görevi yerine getirmeme ihtarının amacı, bir çalışanın iş yerinde performansını artırmak ve işverenin işini korumaktır. Bu uyarı, çalışanın sorumlu olduğu görevleri yerine getirmesi için bir fırsat sunar ve aynı hatanın tekrarlanmasını önleyebilir.

Verilen Görevi Yerine Getirmeme İhtarı Hangi Durumlarda Verilir?

Verilen görevi yerine getirmeme ihtarı, bir çalışanın belirli bir görevi yerine getirmediği durumlarda verilir. Bu durumlar şunları içerebilir:

  • Çalışanın işe zamanında gelmemesi
  • Çalışanın işi tamamlamaması
  • Çalışanın işi yetersiz veya hatalı bir şekilde tamamlaması

Verilen Görevi Yerine Getirmeme İhtarı Nasıl Hazırlanır?

Verilen görevi yerine getirmeme ihtarı hazırlanırken, bazı önemli noktalara dikkat etmek gereklidir:

  • İhtarın nedenleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.
  • Çalışanın ne yapması gerektiği ve ne zaman yapması gerektiği açık bir şekilde belirtilmelidir.
  • İhtarın sonuçları da belirtilmelidir. Bu sonuçlar arasında işten çıkarılma da olabilir.

Verilen Görevi Yerine Getirmeme İhtarı Örneği

Aşağıdaki örnek, bir çalışana verilen görevi yerine getirmeme ihtarıdır:

Sayın [Çalışanın Adı Soyadı],

Bu yazı, [Tarih] tarihinde [Şirket Adı] tarafından size verilen görevi yerine getirmediğiniz konusunda bir uyarıdır.

Göreviniz, [Görev Açıklaması] idi. Ancak, ne yazık ki, bu görevi zamanında ve tam olarak yerine getirmediniz. Bu, şirketimiz için ciddi sonuçlar doğurabilir ve bu nedenle bu uyarıyı size sunmaktayız.

Lütfen, bu uyarıyı ciddiye alın ve [Görev Açıklaması] görevini [Belirlenmiş Tarih] tarihine kadar tamamlayın. Aksi takdirde, bu durumun işten çıkarılmanıza neden olabileceğini unutmayın.

Saygılarımızla,

[İşverenin Adı Soyadı]

Verilen Görevi Yerine Getirmeme İhtarı Örneği 2

Bir diğer örnek ise şu şekilde olabilir:

Sayın [Çalışanın Adı Soyadı],

Bu yazı, [Tarih] tarihinde [Şirket Adı] tarafından size verilen görevi yerine getirmediğiniz konusunda bir uyarıdır.

Göreviniz, [Görev Açıklaması] idi. Ancak, ne yazık ki, bu görevi yetersiz bir şekilde yerine getirdiniz ve bu da işimizi etkiledi. Bu nedenle, bu uyarıyı size sunmaktayız.

Lütfen, bu uyarıyı ciddiye alın ve [Görev Açıklaması] görevini [Belirlenmiş Tarih] tarihine kadar yeterli bir şekilde tamamlayın. Aksi takdirde, bu durumun işinizin sona ermesine neden olabileceğini unutmayın.

Saygılarımızla,

[İşverenin Adı Soyadı]