1 [*]*[7] 9 11. Yukarıda Lewis elektron nokta yapısı v... Kimya
1 [*]*[7] 9 11. Yukarıda Lewis elektron nokta yapısı v… Kimya

Verilen Kristal Katı Türü Örnek Eşleştirmelerinden Hangisi Doğrudur?

Giriş

Kristaller, atomların düzenli bir şekilde dizilmesi sonucu oluşan katı maddelerdir. Bu düzenli yapı, birçok farklı kristal katı türüne yol açar. Kristallerin özellikleri, bu düzenli yapıya ve kimyasal bileşimine bağlıdır. Verilen bir kristal katı türü için örnek eşleştirmeleri yapılmıştır. Bu makalede, bu örnek eşleştirmelerinden hangisinin doğru olduğunu tartışacağız.

Kristal Katı Türü ve Örnek Eşleştirmeleri

Verilen kristal katı türü, çinko sülfürdür. Bu kristal katı türü için yapılan örnek eşleştirmeler şunlardır:

 • A) Kübik, alfa-kükürt yapısı
 • B) Kübik, beta-kükürt yapısı
 • C) Monoklinik, alfa-kükürt yapısı
 • D) Monoklinik, beta-kükürt yapısı

Bu örnek eşleştirmeleri arasında doğru olan hangisidir? İlk olarak, çinko sülfürün kristal yapısı hakkında bilgi edinmeliyiz.

Çinko Sülfürün Kristal Yapısı

Çinko sülfür, kübik kristal yapısına sahiptir. Bu kristal yapısı, atomların yüzleri merkezli kübik bir yapıda düzenli olarak dizilmesi sonucu oluşur. Bu yapı, aynı zamanda çinko ve kükürt atomlarının birbirine bağlanması sonucu da oluşur.

Doğru Örnek Eşleştirmesi

Çinko sülfürün kristal yapısı hakkında bilgi edindikten sonra, doğru örnek eşleştirmesini belirleyebiliriz. Doğru örnek eşleştirmesi, A) Kübik, alfa-kükürt yapısı’dır. Diğer örnek eşleştirmeleri elemek için, şu bilgilere bakabiliriz:

 • B) Beta-kükürt yapısı, kükürtün kristal yapısıdır. Bu yapının çinko sülfür ile bir ilgisi yoktur.
 • C) Monoklinik yapısı, kübik yapıya sahip değildir.
 • D) Beta-kükürt yapısı, kükürtün kristal yapısıdır. Bu yapının çinko sülfür ile bir ilgisi yoktur.

Bu nedenle, doğru örnek eşleştirmesi A) Kübik, alfa-kükürt yapısı’dır.

Örnek 2

Bir başka örnek olarak, kristal yapısı tetragonal olan ve kimyasal formülü BaSO4 olan bir kristal katı düşünelim. Bu kristal katı için örnek eşleştirmeler şunlardır:

 • A) Kübik, alfa-kükürt yapısı
 • B) Kübik, beta-kükürt yapısı
 • C) Tetragonal, barit yapısı
 • D) Monoklinik, beta-kükürt yapısı

Bu örnek eşleştirmeleri arasında doğru olan hangisidir?

Cevap, C) Tetragonal, barit yapısı’dır. Çünkü, BaSO4 kristal yapısı tetragonaldir ve barit yapısına sahiptir. Diğer örnek eşleştirmeleri elemek için, şu bilgilere bakabiliriz:

 • A) Kübik, alfa-kükürt yapısı, çinko sülfürün kristal yapısı ile ilgilidir ve BaSO4 ile bir ilgisi yoktur.
 • B) Kübik, beta-kükürt yapısı, çinko sülfürün kristal yapısı ile ilgilidir ve BaSO4 ile bir ilgisi yoktur.
 • D) Monoklinik, beta-kükürt yapısı, kükürtün kristal yapısıdır ve BaSO4 ile bir ilgisi yoktur.

Sonuç

Kristaller, atomların düzenli bir şekilde dizilmesi sonucu oluşan katı maddelerdir. Bu düzenli yapı, birçok farklı kristal katı türüne yol açar. Verilen bir kristal katı türü için örnek eşleştirmeleri yapılmıştır. Bu makalede, çinko sülfür ve BaSO4 kristal katı türleri için yapılan örnek eşleştirmeleri incelenmiştir. Doğru örnek eşleştirmeleri, çinko sülfür için A) Kübik, alfa-kükürt yapısı, BaSO4 için ise C) Tetragonal, barit yapısı’dır.