9. CH3 CH3 1. CH3 CH₂ CH₂ CH3 ile CH3CHCH3 II.... Kimya
9. CH3 CH3 1. CH3 CH₂ CH₂ CH3 ile CH3CHCH3 II…. Kimya

Verilen Tanecik Çiftlerinden Hangisi Izobar Atomlar Için Örnektir?

Izobarlar, aynı kütle numarasına sahip ancak farklı atom numaralarına sahip olan atomlardır. Örneğin, karbon-14 izotopu ve azot-14 izotopu aynı kütle numarasına sahiptir, ancak karbon-14 atomunun atom numarası 6 iken, azot-14 atomunun atom numarası 7’dir.

Bu nedenle, verilen tanecik çiftlerinden hangisinin izobar atomlar için örnek olduğunu belirlemek için kütle numaralarına bakmak gereklidir. Farklı atom numaralarına sahip olan iki izotopun aynı kütle numarasına sahip olması için, nötron sayısının farklı olması gerekir. Bu nedenle, izobar atomlar için örnek olarak gösterilecek tanecik çiftleri, aynı kütle numarasına sahip olmasına rağmen farklı atom numaralarına sahip olanlardan oluşacaktır.

Izobar Atomlar İçin Örnekler

1. Karbon-14 ve Nitrojen-14

Karbon-14 ve nitrojen-14, izobar atomlara örnek olarak gösterilebilir. Karbon-14, altı proton ve sekiz nötron içerirken, nitrojen-14, yedi proton ve yedi nötron içerir. Her iki izotopun da kütle numarası 14’tür ve bu nedenle izobarlardır.

2. Fosfor-32 ve Kükürt-32

Bir başka örnek, fosfor-32 ve kükürt-32’dir. Fosfor-32, on altı proton ve on altı nötron içerirken, kükürt-32, on altı proton ve on altı nötron içerir. Her iki izotopun da kütle numarası 32’dir ve bu nedenle izobarlardır.

Sonuç

Verilen tanecik çiftlerinden hangisinin izobar atomlar için örnek olduğunu belirlemek için, aynı kütle numarasına sahip ancak farklı atom numaralarına sahip olan izotopları seçmek gereklidir. Bu yazıda, karbon-14 ve nitrojen-14 ile fosfor-32 ve kükürt-32’nin izobar atomlara örnek olarak gösterilebileceği açıklanmıştır.