T
T

Yapı Denetim Sistemi Nedir?

Yapı denetim sistemi, Türkiye’de 2012 yılında yürürlüğe giren bir yasa çerçevesinde yapılan inşaatların denetlenmesi sürecini kapsayan bir sistemdir. Bu sistem, inşaatların teknik şartlara uygun olarak yapılmasını sağlamak, çevre ve insan sağlığına uygunluğunu denetlemek, güvenliği sağlamak ve kalite kontrolünü yapmak amacıyla uygulanmaktadır.

Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi Nedir?

Yapı denetim sistemi kullanım sözleşmesi, yapı denetim sistemi hizmeti alacak olan müşteri ile yapı denetim firması arasında imzalanacak olan sözleşmedir. Bu sözleşme, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak yapı denetim hizmeti almasını sağlayacak olan şartları belirlemektedir. Sözleşme, müşteri ile yapı denetim firması arasında bir işbirliği anlaşmasıdır.

Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi Örneği

Yapı denetim sistemi kullanım sözleşmesi örneği aşağıdaki gibidir:

Sözleşmenin Tarafları

Bu sözleşme, [MÜŞTERİNİN ADI SOYADI], [ADRES], [TELEFON], [E-POSTA] ile [YAPI DENETİM FİRMASININ ADI], [ADRES], [TELEFON], [E-POSTA] arasında yapılan bir işbirliği sözleşmesidir.

Sözleşmenin Konusu

Bu sözleşmenin konusu, [MÜŞTERİNİN ADI SOYADI] tarafından gerçekleştirilecek olan [YAPININ ADI VE ADRESİ] inşaatının yapı denetim hizmetinin [YAPI DENETİM FİRMASININ ADI] tarafından sağlanmasıdır.

Hizmetlerin Kapsamı

Bu sözleşme kapsamında, [YAPI DENETİM FİRMASININ ADI] tarafından gerçekleştirilecek olan hizmetler şunlardır:

  • Proje kontrolü ve onayı
  • Yapım kontrolü ve denetimi
  • Kalite kontrolü
  • İş güvenliği kontrolü
  • Çevre sağlığı kontrolü

Hizmet Bedeli ve Ödeme Şekli

Bu sözleşme kapsamında sağlanacak olan hizmetin bedeli, [HİZMET BEDELİ] TL olarak belirlenmiştir. Ödeme şekli, [ÖDEME ŞEKLİ] olarak belirlenmiştir. Ödeme, [ÖDEME TARİHLERİ] tarihleri arasında yapılacaktır.

Sözleşmenin Süresi ve İptali

Bu sözleşme, [SÖZLEŞMENİN SÜRESİ] süreliğine imzalanmıştır. Taraflardan biri, sözleşmeyi [SÜRE SONUNDA / SÖZLEŞME SÜRESİNDE] iptal etmek istediğinde, diğer tarafa yazılı olarak bildirimde bulunması gerekmektedir.

Yükümlülükler

Her iki taraf da, bu sözleşme kapsamında belirtilen yükümlülükleri eksiksiz bir şekilde yerine getirmekle yükümlüdür.

İhtilafların Çözümü

Bu sözleşme kapsamında çıkacak olan ihtilafların çözümü için [İHTİLAFLARIN ÇÖZÜM YÖNTEMİ] yöntemi kullanılacaktır.

Sözleşmenin Geçerliliği

Bu sözleşme, tarafların imzaları ile geçerlilik kazanmıştır.

Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi Örnekleri

Yapı denetim sistemi kullanım sözleşmesi örnekleri, çeşitli yapı denetim firmaları tarafından sunulmaktadır. Bu örnekler, müşterilerin ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Örnekler, yapı denetim hizmetinin kapsamı, bedeli, ödeme şekli, süresi, yükümlülükler ve ihtilafların çözümü konularında bilgi vermektedir.

Örneğin, X yapı denetim firmasının hazırladığı bir örnekte, müşterinin ihtiyaçlarına uygun olarak hizmetin kapsamı belirlenmiştir. Hizmet, proje kontrolü, yapım kontrolü, kalite kontrolü, iş güvenliği kontrolü ve çevre sağlığı kontrolü olarak belirlenmiştir. Bedel, ödeme şekli, süre, yükümlülükler ve ihtilafların çözümü konularında da bilgi verilmiştir.

Öte yandan, Y yapı denetim firmasının hazırladığı bir örnekte, hizmetin kapsamı, bedeli, ödeme şekli, süresi, yükümlülükler ve ihtilafların çözümü konularında farklı bir yaklaşım benimsenmiştir. Bu örnekte, hizmetin kapsamı daha detaylı olarak belirtilmiştir ve ödeme şekli farklı bir seçenek olarak sunulmuştur.