5. Sınıf Türkçe Yapım Eki Çekim Eki Kök ve Ek YouTube
5. Sınıf Türkçe Yapım Eki Çekim Eki Kök ve Ek YouTube

Yapım Eki Nedir 5 Sınıf Örnek

Türkçe dil bilgisi konularından biri de “yapım ekleri”dir. Yapım ekleri, kelime köklerine eklenerek yeni kelimeler oluştururlar. Bu yazımızda, 5. sınıf öğrencileri için yapım ekleri konusunu ele alacağız.

Yapım Eki Nedir?

Yapım ekleri, kelime köklerine eklenerek yeni kelimeler oluşturan eklerdir. Örnek olarak; “kitap” kelimesine “-lık” eki eklenerek “kitaplık” kelimesi oluşur. “Kitaplık”, “kitapların konulduğu yer” anlamına gelir.

Yapım ekleri, kelimenin anlamını değiştirirler ve yeni bir kelime oluşmasını sağlarlar. Bu nedenle, Türkçe dilinde çok yaygın bir şekilde kullanılırlar.

Yapım Ekleri Nasıl Kullanılır?

Yapım ekleri, kelime köklerine eklenerek yeni kelimeler oluştururlar. Yapım ekleri, kelime köklerinin sonuna veya ortasına eklenerek kullanılabilirler. Yapım ekleri, kelime köklerinin cinsiyetine, çekimine ve yapısına göre değişirler.

Örneğin; “ev” kelimesine “-ci” eki eklenerek “evci” kelimesi oluşur. “Evci”, “ev işleriyle uğraşan kişi” anlamına gelir.

Yapım Ekleri Örnekleri

Yapım ekleri konusunu daha iyi anlamak için örnekler verelim:

1. “-ci” Eki Örneği

“Kuş” kelimesine “-cu” eki eklenerek “kuşçu” kelimesi oluşur. “Kuşçu”, “kuşlarla uğraşan kişi” anlamına gelir.

2. “-lik” Eki Örneği

“Süt” kelimesine “-lik” eki eklenerek “sütlük” kelimesi oluşur. “SütLük”, “sütün konulduğu kap” anlamına gelir.

Yapım ekleri konusunu öğrenmek için örnekler çoğaltılabilir. Öğrenciler, örnekleri inceleyerek ve kelime dağarcıklarını genişleterek, yapım eklerini daha iyi anlayabilirler.

Sonuç

Yapım ekleri, Türkçe dilinde çok kullanılan bir konudur. Yapım ekleri, kelime köklerine eklenerek yeni kelimeler oluştururlar. Öğrenciler, örnekleri inceleyerek ve kelime dağarcıklarını genişleterek, yapım eklerini daha iyi anlayabilirler.