Jurix 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Taksitle Satış
Jurix 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu’na Göre Taksitle Satış

Giriş

Yeni Borçlar Kanunu, kira sözleşmeleri için değişiklikler getirmiştir. Bu değişiklikler, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri daha adil hale getirmeyi amaçlamaktadır. Bu makalede, Yeni Borçlar Kanunu kapsamında kira sözleşmesi örneği hakkında bilgi vereceğiz.

Kira Sözleşmesi Örneği

Aşağıda, Yeni Borçlar Kanunu kapsamında hazırlanmış bir kira sözleşmesi örneği yer almaktadır: KIRA SÖZLEŞMESİ MADDE 1: KONU Bu sözleşme, ev sahibi tarafından kiraya verilen ve aşağıda belirtilen adreste bulunan daire/house/stüdyo/daire olarak belirtilen mülk için geçerlidir. MADDE 2: KİRA BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ Kiracı, kira bedelini her ayın 1’inde ödemekle yükümlüdür. Kira bedeli, aşağıda belirtilen tutardadır: (…………) MADDE 3: SÜRE Bu sözleşme, 1 yıl süreyle geçerlidir. Süre sonunda, tarafların yazılı onayı ile yenilenir. MADDE 4: DEPOZİTO Kiracı, sözleşme başlangıcında aynı tutarda bir depozito ödemekle yükümlüdür. Bu depozito, kira sözleşmesinin sonunda, mülkün teslim edilmesine kadar korunacaktır. MADDE 5: KULLANIM AMACI Kiracı, mülkü sadece konut amaçlı kullanacaktır. MADDE 6: KİRACIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Kiracı, mülkü korumak, bakımını yapmak, temizlemek ve herhangi bir hasarı tazmin etmekle yükümlüdür. MADDE 7: EV SAHİBİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ Ev sahibi, mülkü kiracının kullanımına uygun hale getirmek, gerekli tamirat ve bakımları yapmakla yükümlüdür. MADDE 8: SÖZLEŞMENİN FESHİ Bu sözleşme, tarafların yazılı onayı olmadan feshedilemez. Taraflardan herhangi biri, sözleşmeyi feshetmek istediğinde, karşı tarafa en az 1 ay önceden yazılı olarak bildirimde bulunmak zorundadır. MADDE 9: UYUŞMAZLIK DURUMU Bu sözleşme ile ilgili herhangi bir uyuşmazlık durumunda, taraflar öncelikle bir araya gelerek anlaşmaya çalışacaklardır. Anlaşma sağlanamadığı takdirde, taraflar Türk mahkemelerinde çözüme başvuracaklardır. MADDE 10: EKLER Bu sözleşme, aşağıdaki ekleri içermektedir: – Mülkün fotoğrafları – Mülkün durumu hakkında bilgi

Örnek 1

Örnek bir durumda, kiracı ve ev sahibi arasında bir anlaşmazlık meydana gelir. Kiracı, mülkteki bir hasarı tazmin etmek istemezken, ev sahibi hasarın tazmin edilmesini talep etmektedir. Taraflar, sözleşmedeki MADDE 9’a göre bir araya gelirler ve anlaşma sağlayamazlar. Sonuç olarak, ev sahibi Türk mahkemelerine başvurur ve mahkeme, kiracının hasarın tazmin edilmesi için sorumlu olduğuna karar verir.

Örnek 2

Bir başka örnek, kiracının kira bedelini ödemekte geç kalmasıdır. Ev sahibi, kiracıya yazılı bir uyarı gönderir ve kira bedelinin ödenmesini talep eder. Ancak, kiracı kira bedelini ödemez ve 1 ay sonra sözleşmeyi feshetmek istediğini bildirir. Ev sahibi, MADDE 8 gereği, kiracının fesih talebini kabul eder ve depozito, kiracının kira bedeli ödemesi gereken son ayın yerine kullanılır.