Yeni Ev Sahibinin Kiracıya Ihtarname Örneği
Yeni Ev Sahibinin Kiracıya Ihtarname Örneği

Giriş

Kiralık evlerde yaşayan kiracıların ev sahipleri ile yaşadığı anlaşmazlıklar oldukça yaygın bir durumdur. Bu anlaşmazlıkların en yaygın sebeplerinden biri de kiracının ev sahibine karşı yükümlülüklerini yerine getirmemesi veya anlaşmalarına uymamasıdır. Bu durumlarda ev sahibi, kiracıyı tahliye etmek için çeşitli yasal haklara sahiptir. Ancak, kiracının tahliyesi öncesinde ev sahibi tarafından ihtarname gönderilmesi gerekmektedir. Bu yazıda, yeni ev sahibi olanların kiracılarını tahliye etmek için kullanabilecekleri bir ihtarname örneğine yer vereceğiz.

Ihtarname Örneği

İşbu ihtarname ile, ……………………….. adresinde bulunan dairemde kira sözleşmesi çerçevesinde oturan ………………………………………. (kiracı adı ve soyadı) tarafından yerine getirilmesi gereken yükümlülüklerin yerine getirilmediği, kira bedellerinin düzenli ödenmediği, evin bakım ve onarımının yapılmadığı gibi sebeplerle kira sözleşmesinin feshi ve tahliyesi gerektiği hususunda tarafınıza ihtar ediyorum.

Bu ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren …………………………. gün içerisinde sözleşme gereği borçlarınızı ödemeniz, evin bakım ve onarımının yapılması, sözleşme hükümlerine uymak ve evi teslim etmek suretiyle tahliye etmeniz gerekmektedir. Aksi halde, hukuki yollara başvurulacağı gibi, tüm hukuki ve cezai sorumluluklar size ait olacaktır.

Örnek 1

Örneğin, kiracınızın kira borcunu ödemediği durumlarda, ihtarnamenin içeriği şu şekilde olabilir:

İşbu ihtarname ile, ……………………….. adresinde bulunan dairemde kira sözleşmesi çerçevesinde oturan ………………………………………. (kiracı adı ve soyadı) tarafından ödenmesi gereken kira bedellerinin düzenli bir şekilde ödenmediği, borçlarının biriktiği, hatta borçlarınızın bir kısmının hiç ödenmediği gibi sebeplerle kira sözleşmesinin feshi ve tahliyesi gerektiği hususunda tarafınıza ihtar ediyorum.

Bu ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren …………………………. gün içerisinde sözleşme gereği borçlarınızı ödemeniz, aksi halde, tüm hukuki ve cezai sorumluluklar size ait olacaktır.

Örnek 2

Diğer bir örnek ise, kiracınızın evdeki onarımları yapmadığı durumlarda, ihtarnamenin içeriği şu şekilde olabilir:

İşbu ihtarname ile, ……………………….. adresinde bulunan dairemde kira sözleşmesi çerçevesinde oturan ………………………………………. (kiracı adı ve soyadı) tarafından evin bakım ve onarımının yapılmadığı, hatta evdeki hasarların büyüdüğü gibi sebeplerle kira sözleşmesinin feshi ve tahliyesi gerektiği hususunda tarafınıza ihtar ediyorum.

Bu ihtarnamenin tebliği tarihinden itibaren …………………………. gün içerisinde sözleşme gereği evin bakım ve onarımını yapmanız, aksi halde, tüm hukuki ve cezai sorumluluklar size ait olacaktır.

Sonuç

Bu ihtarname örneği, yeni ev sahiplerinin kiracılarını tahliye etmek için kullanabilecekleri bir yöntemdir. Ancak, ihtarnamenin hazırlanması sırasında hukuki danışmanlık alınması önerilir. Ayrıca, ihtarnamenin tebliği işleminin doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi de oldukça önemlidir.