İnşaat Mühendisi Statik Proje İmza Yetkisi
İnşaat Mühendisi Statik Proje İmza Yetkisi

Giriş

Yönetim kurulu imza yetkisi kararı, bir kuruluşun yönetim kurulunun imza yetkilerini belirlemek için aldığı bir karardır. Bu karar, yönetim kurulunun görev, yetki ve sorumluluklarını netleştirerek, kuruluşun işlerinin daha düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Bu yazımızda, yönetim kurulu imza yetkisi kararı hakkında detaylı bilgi vereceğiz.

Yönetim Kurulu Imza Yetkisi Kararı Nedir?

Yönetim kurulu imza yetkisi kararı, bir kuruluşun yönetim kurulunun imza yetkilerini belirlediği bir karardır. Bu kararla, yönetim kurulu üyelerinin hangi işlemleri yapabilecekleri, hangi işlemleri yapamayacakları ve hangi işlemler için hangi yetkilere sahip olacakları belirlenir. Bu sayede, yönetim kurulu üyelerinin imza yetkileri netleştirilir ve kuruluşun işleri daha düzenli bir şekilde yürütülür.

Yönetim Kurulu Imza Yetkisi Kararı Örneği

Aşağıda, bir yönetim kurulu imza yetkisi kararı örneği verilmiştir: **Kuruluş Adı:** XYZ Şirketi **Karar Tarihi:** 01.01.2021 **Karar No:** 001 **Karar:** Şirketimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen şekilde imza yetkisine sahip olacaklardır: – Yönetim kurulu başkanı, şirketi yasal olarak temsil edebilir ve şirket adına her türlü işlemi yapabilir. – Yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu başkanının yokluğunda şirketi yasal olarak temsil edebilir ve şirket adına her türlü işlemi yapabilir. – Diğer yönetim kurulu üyeleri, şirket adına belirli miktarlarda işlem yapabilirler. Bu miktarlar, yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Bu karar, yönetim kurulu üyelerinin imza yetkilerini netleştirmektedir. Yönetim kurulu başkanı ve başkan yardımcısı, şirketi yasal olarak temsil edebilirken, diğer yönetim kurulu üyeleri belirli miktarlarda işlem yapabilirler.

Yönetim Kurulu Imza Yetkisi Kararı Nasıl Alınır?

Yönetim kurulu imza yetkisi kararı, yönetim kurulunun toplantısında alınır. Toplantıya katılan yönetim kurulu üyeleri, imza yetkisi kararı hakkında görüşlerini belirtir ve karar oy çokluğuyla alınır. Kararın yazılı hale getirilmesi ve imzalanması gerekir. Bu karar, yönetim kurulu üyelerinin imza yetkilerini netleştirir ve kuruluşun işleri daha düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

Yönetim Kurulu Imza Yetkisi Kararı Örnekleri

Aşağıda, farklı sektörlerde faaliyet gösteren kuruluşların yönetim kurulu imza yetkisi kararı örnekleri verilmiştir: **Örnek 1:** **Kuruluş Adı:** ABC Holding **Karar Tarihi:** 01.01.2021 **Karar No:** 001 **Karar:** Holdingimizin yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen şekilde imza yetkisine sahip olacaklardır: – Yönetim kurulu başkanı, holdingimizi yasal olarak temsil edebilir ve holding adına her türlü işlemi yapabilir. – Yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu başkanının yokluğunda holdingimizi yasal olarak temsil edebilir ve holding adına her türlü işlemi yapabilir. – Diğer yönetim kurulu üyeleri, holding adına belirli miktarlarda işlem yapabilirler. Bu miktarlar, yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Bu karar, holdingimizin yönetim kurulu üyelerinin imza yetkilerini netleştirmektedir. **Örnek 2:** **Kuruluş Adı:** 123 İnşaat **Karar Tarihi:** 01.01.2021 **Karar No:** 001 **Karar:** İnşaat firmamızın yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilen şekilde imza yetkisine sahip olacaklardır: – Yönetim kurulu başkanı, firmamızı yasal olarak temsil edebilir ve firmamız adına her türlü işlemi yapabilir. – Yönetim kurulu başkan yardımcısı, yönetim kurulu başkanının yokluğunda firmamızı yasal olarak temsil edebilir ve firmamız adına her türlü işlemi yapabilir. – Diğer yönetim kurulu üyeleri, firmamız adına belirli miktarlarda işlem yapabilirler. Bu miktarlar, yönetim kurulu tarafından belirlenecektir. Bu karar, inşaat firmamızın yönetim kurulu üyelerinin imza yetkilerini netleştirmektedir.