(DOC) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ can nokta Academia.edu
(DOC) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ can nokta Academia.edu

Giriş

Yüksek lisans tez öneri formu, öğrencilerin yüksek lisans programlarına kabul edilmeden önce sunmaları gereken önemli bir belgedir. Bu form, öğrencilerin tez konularını ve araştırma yöntemlerini açıklamasını ve tezlerinin amacını ve hedeflerini belirlemesini gerektirir. Bu makalede, yüksek lisans tez öneri formu örneği hakkında bilgi verilecektir.

Tez Öneri Formu Özellikleri

Yüksek lisans tez öneri formu, öğrencilerin tezlerinde ele alacakları konuları açıklamasını, araştırma yöntemlerini belirlemesini ve tezlerinin amacını ve hedeflerini belirlemesini gerektirir. Bu form ayrıca öğrencilerin tezlerinin alanındaki önemini ve katkısını tartışmalarını ve tezlerinin kabul edilmesi durumunda nasıl bir sonuç elde edeceklerini belirtmelerini gerektirir.

Tez Öneri Formu Örneği

Aşağıda, yüksek lisans tez öneri formu örneği verilmektedir: Tez Başlığı: İnsan Kaynakları Yönetimi ve İşletme Performansı İlişkisi: Bir Meta-Analiz Çalışması Tez Konusu: Bu tez çalışması, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ile işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyecektir. Bu çalışma, insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek için meta-analiz yöntemini kullanacaktır. Tez Amacı: Bu çalışmanın amacı, işletmelerin insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu çalışma ayrıca insan kaynakları yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek için meta-analiz yöntemini kullanarak bir sentez yapacaktır. Tez Hedefleri: Bu çalışmanın hedefleri şunlardır: – İnsan kaynakları yönetimi uygulamaları ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi incelemek – İnsan kaynakları yönetimi uygulamalarının işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek – Meta-analiz yöntemini kullanarak bir sentez yapmak Tez Yöntemi: Bu çalışma, meta-analiz yöntemini kullanarak bir sentez yapacaktır. Meta-analiz, birçok çalışmanın sonuçlarını bir araya getirerek bir sentez yapmak için kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışma, insan kaynakları yönetimi uygulamaları ve işletme performansı arasındaki ilişkiyi inceleyen mevcut çalışmaları toplayacak ve bunların sonuçlarını bir araya getirerek bir sentez yapacaktır.

Tez Öneri Formu Örneği 2

Aşağıda, yüksek lisans tez öneri formu örneği 2 verilmektedir: Tez Başlığı: Dijital Pazarlama Stratejilerinin İşletme Performansına Etkisi: Hizmet Sektöründe Bir Araştırma Tez Konusu: Bu tez çalışması, dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini inceleyecektir. Bu çalışma, hizmet sektörü örneği üzerinden dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek için araştırma yöntemi kullanacaktır. Tez Amacı: Bu çalışmanın amacı, işletmelerin dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini anlamalarına yardımcı olmaktır. Bu çalışma ayrıca hizmet sektörü örneği üzerinden dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansına etkisini belirlemek için araştırma yöntemini kullanacaktır. Tez Hedefleri: Bu çalışmanın hedefleri şunlardır: – Dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini incelemek – Hizmet sektörü örneği üzerinden dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansına etkisini belirlemek – Araştırma yöntemi kullanarak bir sentez yapmak Tez Yöntemi: Bu çalışma, araştırma yöntemi kullanarak bir sentez yapacaktır. Bu çalışma, dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek için hizmet sektörü örneği üzerinden bir araştırma yapacaktır. Bu araştırma, dijital pazarlama stratejilerinin işletme performansı üzerindeki etkisini belirlemek için çeşitli faktörleri analiz edecektir.