orada yakılmak teslim almak havai yeğen Ürpertici 22 d doğrudan temin
orada yakılmak teslim almak havai yeğen Ürpertici 22 d doğrudan temin

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği, Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi kapsamında yapılan doğrudan temin işlemlerinde kullanılan bir sözleşme örneğidir. Doğrudan temin, mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinin yürütülmesi sırasında, alımın hemen yapılabilecek kadar küçük olması veya acil durumlar gibi bazı özel durumlarda kullanılan bir yöntemdir.

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği Nedir?

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan temin yöntemiyle yaptığı işlerde kullanılan standart bir sözleşme örneğidir. Bu sözleşme örneği, Kamu İhale Kanunu’nun 22. maddesi uyarınca hazırlanmıştır ve doğrudan temin işlemlerinde kullanılan mal veya hizmetin miktarı ve niteliğine göre farklılık gösterebilir.

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği Nasıl Kullanılır?

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği, doğrudan temin yöntemiyle yapılan işlerde kullanılır. Bu sözleşme örneği, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan temin işlemlerinde kullanılan mal veya hizmetin miktarı, niteliği ve değerine göre farklılık gösterir. Sözleşme örneğinde, tarafların adları, sözleşme konusu işin tanımı, bedeli, ödeme şekli, teslim tarihi gibi bilgiler yer alır.

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği Örnekleri

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği, birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin, bir kamu kurumu, doğrudan temin yöntemiyle bir inşaat firmasından betonarme prefabrik yapılar satın alabilir. Bu durumda, sözleşme örneğinde, satın alınan prefabrik yapıların sayısı, özellikleri, teslim yeri ve tarihi, ödeme şekli gibi bilgiler yer alır.

Bir başka örnek olarak, bir kamu kurumu, doğrudan temin yöntemiyle bir matbaadan broşür bastırabilir. Bu durumda, sözleşme örneğinde, bastırılacak broşürlerin sayısı, özellikleri, teslim yeri ve tarihi, ödeme şekli gibi bilgiler yer alır.

Sonuç

22 D Doğrudan Temin Sözleşme Örneği, kamu kurum ve kuruluşlarının doğrudan temin yöntemiyle yaptığı işlerde kullanılan standart bir sözleşme örneğidir. Bu sözleşme örneği, doğrudan temin işlemlerinde kullanılan mal veya hizmetin miktarı ve niteliğine göre farklılık gösterebilir. Sözleşme örneğinde, tarafların adları, sözleşme konusu işin tanımı, bedeli, ödeme şekli, teslim tarihi gibi bilgiler yer alır.