HGS cezasina itiraz dilekcesi ornegi Baska Sulh
HGS cezasina itiraz dilekcesi ornegi Baska Sulh

Örnek 4 5 İcra Emrine İtiraz Dilekçesi – Haber, Tavsiye, İnceleme veya Öğretici

İcra takibi sonucu gelen 4 5 numaralı icra emrine itiraz etmek istiyorsanız, öncelikle neye itiraz edeceğinizi ve hangi gerekçelerle itiraz edeceğinizi belirlemelisiniz. Bu noktada size yardımcı olacak birkaç örnek dilekçe hazırladık. Ancak bu dilekçeleri doğrudan kopyalayıp kullanmamanızı, kendi durumunuza uygun şekilde düzenlemenizi öneririz.

Örnek 1

Sayın İcra Dairesi Müdürü,

İcra dosyası numarası XXX olan borçlu XXX tarafından yapılan itirazın gerekçeli kararı tarafıma tebliğ edilmiştir. Söz konusu itirazın, hukuka aykırı olması nedeniyle kabul edilemez olduğunu ve 4 5 numaralı icra emrinin tamamı ile ilgili olarak itirazımı tekrarlıyorum.

Sayın müdürüm, icra emrinin dayanağı olan alacağın tamamı, 20XX yılına ait bir sözleşmeden kaynaklanmaktadır. Ancak bahse konu sözleşme, tarafıma usulsüz bir şekilde imzalatılmıştır. Sözleşmenin imzalanması sırasında bana, içeriğini tam olarak anlamadığım bir belge imzalatıldı. Dolayısıyla, bu sözleşme geçersizdir ve üzerine dayanılan icra emri de hukuken geçersizdir.

Bu nedenle, itirazımın kabul edilmesi ve icra emrinin iptal edilmesi gerektiğini talep ediyorum. Konuyla ilgili tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Adınız Soyadınız

Örnek 2

Sayın İcra Dairesi Müdürü,

İcra dosyası numarası XXX olan borçlu XXX tarafından yapılan itirazın gerekçeli kararı tarafıma tebliğ edilmiştir. Söz konusu itirazın hukuki dayanağı bulunmamaktadır ve kabul edilemez olduğunu belirtmek istiyorum.

Sayın müdürüm, bahse konu icra emri, tarafıma bir ödeme emri tebliğ edildikten sonra ödeme yapmamam üzerine düzenlenmiştir. Ancak ben, borçlu olmadığımı ve söz konusu alacağın bana ait olmadığını belirtmiştim. Bu nedenle, icra emrinin dayanağı olan alacak, tarafıma ait değildir ve hukuken geçersizdir.

Bu nedenle, itirazımın kabul edilmesi ve icra emrinin iptal edilmesi gerektiğini talep ediyorum. Konuyla ilgili tarafıma bilgi verilmesini arz ederim.

Saygılarımla,

Adınız Soyadınız

Sonuç

4 5 numaralı icra emrine itiraz dilekçesi hazırlarken, dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

  • İtirazınızın hukuki dayanağına dikkat edin;
  • İtirazınızın gerekçeleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir;
  • Dilekçenizi kendi durumunuza uygun şekilde düzenleyin;
  • Dilekçenizi, resmi bir dilekçe formatına uygun şekilde hazırlayın;
  • Dilekçenizi, icra dairesine veya ilgili mahkemeye iadeli taahhütlü olarak gönderin;
  • Dilekçenizi gönderdikten sonra, takibin durumunu düzenli olarak takip edin.

İcra takibi süreci oldukça stresli ve zorlu bir süreç olabilir. Ancak, doğru bir şekilde hareket ederek, haklarınızı koruyabilir ve adil bir sonuç elde edebilirsiniz.

Umarız bu örnek dilekçeler, size bu süreçte yardımcı olur. İyi şanslar!