Tayin Dilekçe Örneği 2022 Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği
Tayin Dilekçe Örneği 2022 Eş Durumu Tayin Dilekçesi Örneği

4 B Eş Durumu Tayin Dilekçe Örneği | Haber, Tavsiye, İnceleme ve Eğitim

Bir Örnek Dilekçe

Değerli yetkililer,

Ben [AD SOYAD], [MESLEK] olarak [ŞEHİR/İLÇE] ilinde görev yapmaktayım. Eşim [EŞİN ADI SOYADI] ise [EŞİN MESLEĞİ] olarak [ŞEHİR/İLÇE] ilinde görev yapmaktadır.

Eşimin çalıştığı yerle benim çalıştığım yer arasındaki mesafe oldukça uzak olduğundan dolayı ailecek büyük sıkıntılar çekmekteyiz. Bu sebeple, 4/B statüsünde çalışan bir memur olarak, eş durumu tayin talebinde bulunmak istiyorum.

İlgili mevzuat gereği, eş durumu tayin haklarımızın olduğunu biliyorum. Bu talebimi sizlerin öncelikle değerlendireceğinizi ve gereği gibi tedbirleri alacağınızı umut ediyorum.

Saygılarımla,

[AD SOYAD]

Nasıl Yazılır?

4/B statüsünde çalışan memurların eş durumu tayin talepleri için dilekçe yazmaları gerekmektedir. Dilekçe, resmi bir yazı niteliği taşıdığı için belirli bir format içerisinde yazılması gerekmektedir.

Öncelikle, dilekçe başlığına “Eş Durumu Tayin Talebi” veya benzeri bir ifade yazılmalıdır. Dilekçe, sayın ilgili makam veya kurumuna hitaben başlamalıdır.

Dilekçenin giriş kısmında, kimlik bilgileri (ad, soyad, unvan, görev yeri vb.) belirtilmelidir. Eşin kimlik bilgileri de dilekçede yer almalıdır.

Ardından, eş durumu tayin talebinin sebebini açıklayan bir paragraf yazılmalıdır. Bu paragrafta, eşin çalıştığı yerle kendi çalıştığı yer arasındaki mesafe, ailevi nedenler vb. sebepler belirtilmelidir.

Dilekçenin son kısmında, talebin belirtilmesi ve ilgili mevzuat maddelerine atıfta bulunulması gerekmektedir. Dilekçe, imza ve tarih ile sonlandırılmalıdır.

Örnek Dilekçeler Nereden Bulunabilir?

İnternet üzerinde birçok örnek dilekçe bulunabilir. Bu dilekçeler, genellikle 4/B statüsünde çalışan memurların eş durumu tayin taleplerine yönelik olarak hazırlanmıştır.

Bu örnek dilekçeler, dilekçe yazarken fikir edinmek ve dilekçenin doğru bir şekilde yazılmasına yardımcı olmak için kullanılabilir. Ancak, örnek dilekçelerin kopyalanarak doğrudan kullanılması uygun değildir. Her dilekçe, kişinin kendi durumuna ve talebine göre özelleştirilmelidir.

Sonuç

4/B statüsünde çalışan memurların eş durumu tayin talepleri, ilgili mevzuat gereği haklarıdır. Bu talepler, doğru bir şekilde dilekçe yazılarak ve gerekli evraklarla birlikte ilgili makama sunularak yapılabilir.

Eş durumu tayin dilekçesi yazarken, belirli bir format takip edilmesi ve örnek dilekçelerin kullanılması faydalı olabilir. Ancak, her dilekçe kişinin kendi durumuna göre özelleştirilmelidir.