Top 18 özel öğrenme güçlüğü bep planı örneği 3.sınıf en iyi 2022
Top 18 özel öğrenme güçlüğü bep planı örneği 3.sınıf en iyi 2022

Özel öğrenme güçlüğü, bazı öğrencilerin okulda karşılaştıkları zorluklarla baş etmelerini zorlaştıran bir durumdur. Bu öğrenciler, özellikle okuma, yazma ve matematik gibi konularda güçlükler yaşayabilirler. Bu nedenle, bu öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) planları geliştirilmektedir. Bu yazıda, 4. sınıf özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci için bir BEP planı örneği sunulacaktır.

BEP Planı Hazırlama Süreci

Öğrencinin özel öğrenme güçlüğü olan alanlarını belirlemek için, öğrencinin öğretmenleri, velileri ve diğer ilgili kişilerle birlikte bir değerlendirme süreci yürütülür. Bu süreçte, öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri, öğrenme stilini etkileyen faktörler ve diğer özel ihtiyaçları belirlenir. Bu bilgiler, öğrenci için bir BEP planı hazırlamak için kullanılır.

BEP Planı Örneği

Öğrenci Bilgileri:

İsim: Ali

Yaş: 9

Sınıf: 4

Özel öğrenme güçlüğü: Okuma ve yazma

Uzun Vadeli Hedef:

Ali’nin, kendi yaşına uygun metinleri okuyabilmesi ve anlayabilmesi, yazım kurallarını doğru bir şekilde kullanabilmesi ve yazılı ifade becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

Kısa Vadeli Hedefler:

  • Ali, günlük olarak 10 dakika okuma pratiği yapacaktır. Okuduğu metinler, seviyesine uygun olacaktır.
  • Ali, okuduğu metinlerdeki ana fikirleri belirleyebilecek ve metinleri anlayabilecektir.
  • Ali, yazım kurallarını öğrenmek için günlük olarak 10 dakika yazma pratiği yapacaktır. Yapacağı yazılar, kısa cümlelerden oluşacaktır.
  • Ali, yazdığı kısa cümlelerde doğru yazım kurallarını kullanabilecektir.
  • Ali, günlük olarak 10 dakika yazılı ifade becerileri üzerinde çalışacaktır. Bu çalışmalar, basit cümlelerden oluşan paragraflar yazarak yapılacaktır.
  • Ali, yazdığı paragraflarda ana fikri belirleyebilecek ve cümleleri bağlayabilecektir.

Destekleyici Stratejiler:

  • Ali, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için özel olarak hazırlanmış materyaller kullanacaktır.
  • Ali, okuma ve yazma becerilerini geliştirmek için sınıf içinde ve evde ekstra çalışmalar yapacaktır.
  • Ali’nin öğretmenleri, sınıfta öğrenme sürecini destekleyecek öğretim stratejileri kullanacaklar.
  • Ali’nin velileri, evde okuma ve yazma becerilerini destekleyecek aktiviteler yapacaklar.

Sonuç

BEP planları, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek için önemli bir araçtır. Bu yazıda, 4. sınıf özel öğrenme güçlüğü olan bir öğrenci için bir BEP planı örneği sunulmuştur. Bu örnekte, öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri belirlenerek, uzun vadeli ve kısa vadeli hedefler ve destekleyici stratejiler belirlenmiştir. Bu planın uygulanması, öğrencinin okuma ve yazma becerilerini geliştirmesi için önemli bir adım olacaktır.

Örnekler

Öğrencinin özel öğrenme güçlüğü olan alanlarını belirlemek için, öğretmenler, veliler ve diğer ilgili kişilerle birlikte bir değerlendirme süreci yürütülmelidir. Bu süreçte, öğrencinin güçlü ve zayıf yönleri, öğrenme stilini etkileyen faktörler ve diğer özel ihtiyaçları belirlenir.

BEP planları, özel öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğrenme süreçlerini desteklemek için önemli bir araçtır. Bu planlar, öğrencilerin öğrenme sürecine uygun şekilde özelleştirilir ve öğrencinin özel ihtiyaçlarına göre belirlenir.