2020 Nisan Ayı LGS MATEMATİK ÖRNEK SORU 6 YouTube
2020 Nisan Ayı LGS MATEMATİK ÖRNEK SORU 6 YouTube

Giriş

Lgs Matematik sınavı, öğrencilerin hayatındaki en önemli sınavlardan biridir. Bu sınav, öğrencilerin liseye girişlerinde belirleyici bir rol oynar. Mart ayı, Lgs sınavına hazırlanan öğrenciler için oldukça kritik bir aydır. Bu nedenle, bu yazıda Lgs Matematik Mart Ayı Örnek Soruları hakkında bilgi vereceğiz.

Mart Ayı Örnek Soruları

Mart ayı, Lgs sınavına hazırlanan öğrenciler için oldukça önemlidir. Bu ay, öğrencilerin matematik konularında ne kadar ilerleme kaydettiklerini gösterir. Öğrencilerin bu aya kadar öğrendikleri konuları tekrar etmeleri ve önceki yıllardaki sorulara bakmaları faydalı olacaktır. Öğrencilerin Mart ayı örnek soruları çözmeleri, sınava hazırlık konusunda oldukça önemlidir. Bu sorular, öğrencilerin matematik bilgilerini ve becerilerini ölçmek için hazırlanmıştır. Ayrıca, öğrencilerin sınav stresini azaltmak için de faydalıdır.

Örnek Soru 1

Bir dörtgenin iki köşesi $(0,0)$ ve $(7,3)$ noktalarıdır. Diğer iki köşesi ise $(a,b)$ ve $(c,d)$ noktalarıdır. Bu dörtgenin çevresi kaç birimdir? Çözüm: Dörtgenin çevresi, kenar uzunluklarının toplamına eşittir. Kenar uzunluklarını bulmak için, $(a,b)$ ve $(c,d)$ noktalarını bulmamız gerekiyor. $(0,0)$ ve $(7,3)$ noktalarını birleştirerek dörtgenin çaprazını elde edebiliriz. Çaprazın denklemi $y=\frac{3}{7}x$ şeklindedir. $(a,b)$ noktası, $y=0$ eksenini kestiği için $b=0$ olur. $(c,d)$ noktası, $y=3$ eksenini kestiği için $d=3$ olur. Ayrıca, $(a,b)$ ve $(c,d)$ noktaları, $y=\frac{3}{7}x$ doğrusunu kestikleri için aşağıdaki denklemler elde edilir: $b=\frac{3}{7}a$ ve $d=\frac{3}{7}c+3$ $(0,0)$ ve $(a,b)$ noktalarını birleştirerek dörtgenin bir kenarını elde edebiliriz. Kenar uzunluğu, $\sqrt{a^2+b^2}$ şeklinde hesaplanabilir. Aynı şekilde, $(7,3)$ ve $(c,d)$ noktalarını birleştirerek diğer kenar uzunluğunu hesaplayabiliriz. Sonuç olarak, dörtgenin çevresi aşağıdaki gibi hesaplanabilir: $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{(7-c)^2+(3-d)^2}+\sqrt{(7-a)^2+3^2}+\sqrt{c^2+d^2}=10$

Örnek Soru 2

Aşağıdaki denklemi çözün ve çözüm kümesini belirleyin: $2x^2-3x-2=0$ Çözüm: Bu denklemin çözümü, ikinci dereceden bir denklem çözümüdür. İkinci dereceden bir denklemin çözümü, aşağıdaki formülle hesaplanabilir: $x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$ Bu formülü kullanarak, $a=2$, $b=-3$ ve $c=-2$ değerlerini yerine koyabiliriz. Sonuç olarak, aşağıdaki iki çözümü elde ederiz: $x=\frac{3+\sqrt{17}}{4}$ ve $x=\frac{3-\sqrt{17}}{4}$ Bu nedenle, denklemin çözüm kümesi $\left\{\frac{3+\sqrt{17}}{4},\frac{3-\sqrt{17}}{4}\right\}$ şeklindedir.

Sonuç

Lgs Matematik Mart Ayı Örnek Soruları, öğrencilerin sınavda başarılı olmaları için önemlidir. Bu yazıda, öğrencilerin Mart ayı örnek soruları çözerek sınav streslerini azaltabilecekleri ve matematik bilgilerini geliştirebilecekleri hakkında bilgi verdik. Ayrıca, iki örnek soru çözümü de vererek öğrencilerin deneme yanılma yoluyla örnek soruları çözmelerine yardımcı olduk.