8. Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Matematik Uygulama Yazılısı Yazılı Örneği
8. Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Matematik Uygulama Yazılısı Yazılı Örneği

Giriş

8. sınıf öğrencileri için matematik dersi oldukça önemlidir çünkü liseye geçişte matematik dersi ağırlıklı bir şekilde işlenir. Ocak ayı ise öğrencilerin yarıyıl tatilinden sonra tekrar derslere başladıkları aydır. Bu nedenle, öğrencilerin matematik konularını tekrar etmeleri ve örnek sorular çözmeleri oldukça önemlidir. Bu yazımızda, 8. sınıf matematik ocak ayı örnek soruları hakkında bilgi vermek istiyoruz.

Örnek Sorular

Soru 1: Bir prizmanın tabanı altıgen şeklindedir. Kenar uzunluğu 3 cm olan altıgenin alanı kaç cm²’dir?

Bir altıgenin alanı, kenar uzunluğu ile apotem uzunluğunun çarpımının yarısına eşittir. Altıgenin her bir iç açısı 120 derece olduğu için, altıgenin apotemi aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

apotem = kenar uzunluğu / (2 * tan(30°))

Bu formülü kullanarak, altıgenin apotemi 2.6 cm olarak bulunabilir. Daha sonra, altıgenin alanı aşağıdaki formülle hesaplanabilir:

alan = (kenar uzunluğu * 6 * apotem) / 2 = (3 * 6 * 2.6) / 2 = 23.4 cm²

Soru 2: Bir üçgenin açıları sırasıyla x°, 2x° ve 3x° ise, bu üçgenin en büyük açısı kaç derecedir?

Bir üçgenin açıları toplamı 180 derecedir. Bu nedenle, x + 2x + 3x = 180 formülü yazılabilir. Bu formülü çözerek, x = 30 bulunur.

Bu değer x = 30 formülüne yerleştirilerek, üçgenin açıları sırasıyla 30°, 60° ve 90° olarak bulunur. Bu nedenle, üçgenin en büyük açısı 90 derecedir.

Sonuç

8. sınıf matematik öğrencileri için ocak ayı, dönem başladığı için oldukça önemlidir. Matematik konularını tam olarak anlamak ve örnek sorular çözmek, öğrencilerin liseye hazırlık sürecinde önemli bir adımdır. Bu yazımızda, 8. sınıf matematik ocak ayı örnek soruları hakkında bilgi vermeye çalıştık. Umarız öğrenciler için faydalı olmuştur.