inşaat mühendisliği büro staj defteri
inşaat mühendisliği büro staj defteri

Inşaat Mühendisliği Örnek Şantiye Staj Defteri

Giriş

İnşaat mühendisliği öğrencileri, mezuniyet öncesi staj yapmak zorundadırlar. Bu staj, öğrencilere teorik olarak öğrendikleri bilgileri pratikte uygulama fırsatı verir. Stajyerler, genellikle bir inşaat firmasında veya şantiyede çalışırlar. Staj defteri de stajyerin staj boyunca yaptığı işleri ve öğrendiklerini kaydettiği bir defterdir.

Şantiye Staj Defteri Nasıl Tutulur?

Şantiye staj defteri, stajyerin yaptığı işleri ve öğrendiklerini detaylı bir şekilde kaydettiği bir defterdir. Defter, tarih, saat, yer, yapılan iş ve öğrenilen konular gibi bilgileri içermelidir. Ayrıca, stajyerin yaptığı işlerin detaylı açıklamaları, çizimleri ve fotoğrafları da deftere eklenmelidir. Defter, stajyerin stajını tamamlamasının ardından stajyerin staj koordinatörü tarafından imzalanır.

Örnek Şantiye Staj Defteri

Şantiye staj defteri, stajyerin yaptığı işleri ve öğrendiklerini kaydetmesi için önemli bir araçtır. Aşağıda, bir inşaat mühendisliği öğrencisinin şantiye staj defterinden örnek bir sayfa verilmiştir:

Tarih: 01.07.2021

Saat: 09:00-12:00

Yer: ABC İnşaat Firması, İstanbul

İş Tanımı: Temel kazısı yapımı

Öğrenilen Konular: Temel kazısı ölçümü, iş güvenliği kuralları

Açıklama: Bugün, şantiyede temel kazısı yapımını gözlemledim. Kazı işleminin ölçümlerini yaptım ve kazı alanının düzenli bir şekilde kazıldığından emin oldum. Ayrıca, iş güvenliği kurallarına uyulduğundan emin oldum. İşçiler, koruyucu kıyafetlerini ve ekipmanlarını tam olarak kullandılar. Kazı işlemi tamamlandığında, kazı alanı tel çitlerle çevrildi ve işaretlendi.

Ekler: Temel kazısı ölçümü çizimi, kazı alanı fotoğrafları

Tarih: 05.07.2021

Saat: 13:00-17:00

Yer: DEF İnşaat Firması, Ankara

İş Tanımı: Beton dökümü

Öğrenilen Konular: Betonun karışımı, beton dökümü, kalıp hazırlama

Açıklama: Bugün, şantiyede beton dökümünü izledim. Betonun hazırlanması sürecini, karışım oranlarını ve katkı maddelerinin kullanımını öğrendim. Ayrıca, betonun dökümü sırasında kalıp hazırlama işlemlerini de gözlemledim. Beton dökümü tamamlandığında, yüzeyin düzgün olması için işçiler betonu düzelttiler ve pürüzsüz bir yüzey elde ettiler.

Ekler: Beton karışımı çizimi, beton dökümü fotoğrafları

Sonuç

Şantiye staj defteri, inşaat mühendisliği öğrencilerinin staj boyunca yaptıkları işleri ve öğrendiklerini kaydettiği önemli bir belgedir. Stajyerler, stajlarını tamamladıklarında staj defterini staj koordinatörüne teslim etmelidirler. Şantiye staj defteri, stajyerin stajını tamamlamasının ardından, gelecekteki iş görüşmelerinde ve kariyer hedeflerinde önemli bir referans olacaktır.