Fiilimsiler 8. sınıf Tecrübe Arşivim
Fiilimsiler 8. sınıf Tecrübe Arşivim

8. Sınıf Türkçe Fiilimsiler İsim Fiil Örnekleri

Fiilimsiler Nedir?

Fiilimsiler, fiil köküne “-mek/-mak” eklenmesiyle oluşturulan, eylemi niteleyen kelime türüdür. Fiilimsiler, isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil olmak üzere üçe ayrılır.

İsim fiil, isim görevi gören fiilimsilerdir. Örnek olarak: okuma, yazma, düşünme gibi kelimeler verilebilir.

Sıfat fiil, sıfat görevi gören fiilimsilerdir. Örnek olarak: okunan, yazılan, düşünülen gibi kelimeler verilebilir.

Zarf fiil, zarf görevi gören fiilimsilerdir. Örnek olarak: okuyarak, yazarak, düşünerek gibi kelimeler verilebilir.

İsim Fiil Nedir?

İsim fiil, isim görevi gören fiilimsilerdir. Yani eylemin isim hali olan kelimelerdir. Türkçe’de isim fiil yapmak için fiil köküne “-me/-ma” eklenir. Örnek olarak: okuma, yazma, dinleme gibi kelimeler verilebilir.

İsim fiiller, yargı bildiren cümlelerin öznesi veya nesnesi olarak kullanılabilir. Örneğin: “Okuma yapmak zevkli bir aktivitedir.” veya “Ödevlerini yapma zamanı geldi.” gibi cümlelerde isim fiiller özne veya nesne olarak kullanılmıştır.

Fiilimsilerin Çekimleri

Fiilimsiler, çekim ekleri almazlar. Ancak cümle içinde isim görevi gördükleri için belirli bir hâle getirilebilirler. Örneğin: okuma kelimesi, cümlede iyelik ekleriyle kullanıldığında “okumam”, “okuman”, “okuması” gibi çekimli haller alır.

İsim Fiil Örnekleri

Örnek 1:

“Ders çalışmak” kelimesi bir isim fiildir. Bu kelime özne veya nesne olarak kullanılabilir. Örneğin: “Ders çalışmak benim için zor değil.” veya “Ders çalışmak hayatımızın bir parçasıdır.” gibi cümlelerde “ders çalışmak” kelimesi özne olarak kullanılmıştır.

Örnek 2:

“Spor yapmak” kelimesi de bir isim fiildir. Bu kelime de özne veya nesne olarak kullanılabilir. Örneğin: “Spor yapmak sağlıklı bir yaşamın anahtarıdır.” veya “Bugün spor yapmak istiyorum.” gibi cümlelerde “spor yapmak” kelimesi özne veya nesne olarak kullanılmıştır.