Wacc Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Iş Kavramı Arka Plan Stok
Wacc Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Iş Kavramı Arka Plan Stok

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti Hesaplama Örnek

Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM), bir şirketin sermaye yapısını hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, şirketin borç ve hisse senedi gibi farklı finansman kaynaklarının maliyetlerini dikkate alarak hesaplanır. Bu makalede, AOSM’nin nasıl hesaplanacağına dair bir örnek verilecektir.

AOSM Nedir?

<

AOSM, bir şirketin sermaye yapısını hesaplamak için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, şirketin borç ve hisse senedi gibi farklı finansman kaynaklarının maliyetlerini dikkate alarak hesaplanır. AOSM, bir şirketin yatırımcılarına sunduğu riski ölçmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu yöntem, şirketin borç ve hisse senedi gibi farklı finansman kaynaklarının maliyetlerini dikkate alarak hesaplanır.

AOSM Nasıl Hesaplanır?

AOSM hesaplamak için, şirketin borç ve hisse senedi gibi farklı finansman kaynaklarının maliyetlerinin ağırlıklı ortalaması alınır. Bu hesaplama, şirketin borç ve hisse senedi gibi farklı finansman kaynaklarının oranlarına bağlı olarak değişir. AOSM hesaplamak için aşağıdaki formül kullanılır:

AOSM = (Borç * Borç Maliyeti) + (Hisse Senedi * Hisse Senedi Maliyeti)

Burada, Borç, şirketin borçlarının toplamını, Borç Maliyeti, şirketin borçlarının maliyetini, Hisse Senedi, şirketin hisse senetlerinin toplamını ve Hisse Senedi Maliyeti, şirketin hisse senetlerinin maliyetini temsil eder. Bu formüldeki oranlar, şirketin borç ve hisse senedi gibi farklı finansman kaynaklarının oranlarıdır.

AOSM Örneği

Bir şirketin borçlarının toplamı 1.000.000 TL ve maliyeti %8, hisse senetlerinin toplamı 2.000.000 TL ve maliyeti %12 olsun. Bu şirketin borç oranı %30, hisse senedi oranı ise %70 olsun. Bu durumda, AOSM aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

AOSM = (1.000.000 * %8) + (2.000.000 * %12) = 240.000

Bu şirketin AOSM’si %10’dur. Bu da, şirketin yatırımcılarına sunduğu riskin %10 olduğunu gösterir. AOSM’nin yüksek olması, şirketin yatırımcılara sunduğu riskin yüksek olduğunu gösterir. Bu nedenle, bir şirketin AOSM’sini düşürmek, yatırımcıların riskini azaltabilir ve şirketin finansal performansını artırabilir.

Diğer AOSM Örneği

Bir başka AOSM örneği, bir şirketin borçlarının toplamı 500.000 TL ve maliyeti %10, hisse senetlerinin toplamı 1.500.000 TL ve maliyeti %15 olsun. Bu şirketin borç oranı %25, hisse senedi oranı ise %75 olsun. Bu durumda, AOSM aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

AOSM = (500.000 * %10) + (1.500.000 * %15) = 225.000

Bu şirketin AOSM’si %13,5’dir. Bu da, şirketin yatırımcılarına sunduğu riskin %13,5 olduğunu gösterir. Bu AOSM, önceki örnekteki AOSM’ye göre daha yüksektir. Bu da, şirketin yatırımcılara sunduğu riskin daha yüksek olduğunu gösterir.