Top 20 işe iade arabuluculuk başvuru dilekçesi örneği en iyi 2022
Top 20 işe iade arabuluculuk başvuru dilekçesi örneği en iyi 2022

Giriş

Arabuluculuk süreci, işçi ve işveren arasında yaşanabilecek uyuşmazlıkların çözümünde alternatif bir yöntem olarak kullanılabiliyor. Bu sürecin sonunda taraflar anlaşmaya varsa, iş sözleşmesi feshedilir ve taraflar arasında bir protokol imzalanır. Ancak, anlaşmaya varılamadığı durumlarda işçi, işe iade davası açabilir.

İşe İade Davası

İşe iade davası, iş sözleşmesinin haksız olarak feshedildiği iddiasıyla açılan bir davadir. İşçi, işe iade edilmesini ve fesih tarihinden itibaren yasal haklarını talep eder. İşveren ise, fesih nedeninin meşru olduğunu ispatlamakla yükümlüdür.

Dilekçe Örneği

Dilekçe, işe iade davasının açılması için mahkemeye sunulan belgedir. Arabuluculuk sonrası işe iade davası açmak isteyen işçiler, aşağıdaki örneği kullanarak dilekçelerini hazırlayabilirler.

ADANA İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO: ……………………………

Davacı : ……………………………

Davacı vekili : ……………………………

Davalı : ……………………………

KONUSU : İşe İade Talebi

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ……………………………, davalı işveren iş yerinde işçi olarak çalışmıştır. …………………………… tarihinde iş sözleşmesi davalı işveren tarafından haksız olarak feshedilmiştir.

2- Müvekkilim, feshin haksız olduğunu düşünmekte olup, işe iade talebinde bulunmaktadır.

3- Müvekkilim işe iade edildiği takdirde, fesih tarihinden itibaren yasal haklarını talep etmektedir.

4- Müvekkilim ……………………………, yaşadığı maddi sıkıntılar dolayısıyla hak kaybına uğramakta ve ailesine bakmakta zorlanmaktadır.

5- Sonuç olarak, müvekkilimin haksız bir şekilde işten çıkarıldığı ve işe iade edilmesi gerektiği açıktır.

Sonuç ve talep edilen:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin haksız fesih nedeniyle açılan işe iade davasının kabulüne karar verilmesini, müvekkilimin fesih tarihinden itibaren yasal haklarının ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih: ……………………………

Davacı Vekili: ……………………………

Örnek 2

İSTANBUL İŞ MAHKEMESİNE

DOSYA NO: ……………………………

Davacı : ……………………………

Davacı vekili : ……………………………

Davalı : ……………………………

KONUSU : İşe İade Talebi

AÇIKLAMALAR :

1- Müvekkilim ……………………………, davalı işveren iş yerinde işçi olarak çalışmıştır. …………………………… tarihinde iş sözleşmesi davalı işveren tarafından haksız olarak feshedilmiştir.

2- Müvekkilim, işverenle arabuluculuk süreci yaşamış ve anlaşma sağlanamamıştır.

3- Müvekkilim, feshin haksız olduğunu düşünmekte olup, işe iade talebinde bulunmaktadır.

4- Müvekkilim işe iade edildiği takdirde, fesih tarihinden itibaren yasal haklarını talep etmektedir.

5- Sonuç olarak, müvekkilimin haksız bir şekilde işten çıkarıldığı ve işe iade edilmesi gerektiği açıktır.

Sonuç ve talep edilen:

Yukarıda açıklanan nedenlerle, müvekkilimin haksız fesih nedeniyle açılan işe iade davasının kabulüne karar verilmesini, müvekkilimin fesih tarihinden itibaren yasal haklarının ödenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ederim.

Tarih: ……………………………

Davacı Vekili: ……………………………

Sonuç

Arabuluculuk sonrası işe iade davası açmak işçilerin yasal haklarını korumak için önemli bir adımdır. Dilekçe örneği kullanarak işçilerin bu süreçte kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri mümkündür. Ancak, her işçinin durumu farklı olduğundan, dilekçe örneği kişiselleştirilerek kullanılmalıdır.