Dernek Genel Kurulumuz › Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Derneği
Dernek Genel Kurulumuz › Özel Güvenlik Eğitim Kurumları Derneği

Dernek Genel Kurul Denetim Raporu Örneği

Dernekler, belirli bir amacı gerçekleştirmek için kurulan ve üyeleri tarafından yönetilen sivil toplum örgütleridir. Bu örgütlerin faaliyetlerinin şeffaf ve düzenli bir şekilde yürütülmesi, üyelerin haklarının korunması ve hedeflenen amaca ulaşılması için önemlidir. Bu nedenle, derneklerin genel kurul toplantılarında denetim raporları sunulur ve üyelerin bilgilendirilmesi sağlanır.

Genel Kurul Toplantıları ve Denetim Raporları

Derneklerin yönetim organları, belirli periyotlarla genel kurul toplantıları düzenlerler. Bu toplantılarda, derneğin faaliyetleri, gelir-gider durumu, yönetim organlarına seçilecek kişiler gibi konular ele alınır. Bu toplantılarda sunulan denetim raporları ise, derneğin hesaplarının doğru bir şekilde tutulup tutulmadığını, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü gösterir.

Denetim Raporu Örneği

Derneklerin genel kurul toplantılarında sunulan denetim raporları, belirli bir formata uygun olarak hazırlanır. Bu formatta, derneğin adı, denetim tarihi, denetim yapılacak dönem gibi bilgiler yer alır. Ayrıca, gelir-gider tablosu, varlık tablosu ve farklı kalemlede yapılan harcamaların detaylı bir şekilde gösterildiği raporlar hazırlanır. Bu raporlar, derneğin üyeleri tarafından incelenir ve raporun doğruluğu oylama ile kabul edilir.

Örnek 1

Örneğin, A Derneği’nin denetim raporu aşağıdaki gibi hazırlanabilir:

A Derneği Denetim Raporu

Denetim Tarihi: 01.01.2021-31.12.2021

Gelir-Gider Tablosu

Gelirler Tutar
Bağışlar 10.000 TL
Giderler Tutar
Personel Giderleri 5.000 TL
Kira Giderleri 2.000 TL
Malzeme Giderleri 1.000 TL

Varlık Tablosu

Varlıklar Tutar
Nakit 7.000 TL
Makine-Ekipman 5.000 TL

Örnek 2

Bir diğer örnekte, B Derneği’nin denetim raporu aşağıdaki şekilde hazırlanabilir:

B Derneği Denetim Raporu

Denetim Tarihi: 01.01.2021-31.12.2021

Gelir-Gider Tablosu

Gelirler Tutar
Bağışlar 20.000 TL
Giderler Tutar
Personel Giderleri 10.000 TL
Kira Giderleri 4.000 TL
Malzeme Giderleri 2.000 TL

Varlık Tablosu

Varlıklar Tutar
Nakit 12.000 TL
Makine-Ekipman 8.000 TL

Yukarıdaki örneklerde görüldüğü gibi, denetim raporları derneklerin hesaplarının doğru bir şekilde tutulup tutulmadığını, belirlenen hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığını ve faaliyetlerin yasalara uygun bir şekilde yürütüldüğünü gösterir. Bu raporlar, derneğin yönetim organlarının hesap verme yükümlülüğünü yerine getirmesi ve üyelerin bilgilendirilmesi için önemlidir.