Aylık Gelir Gider Tablosu Excel
Aylık Gelir Gider Tablosu Excel

Gelir Gider Tablosu Örneği 4 Sınıf Gelir gider tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu gelirlerin karşısına çıkan giderleri gösteren finansal bir belgedir. Bu belge, işletmenin finansal durumunu gösterir ve karar verme süreçlerinde önemli bir araçtır. Bu makalede, gelir gider tablosu örneği 4 sınıf için incelenecek ve nasıl hazırlanacağı hakkında bilgi verilecektir.

Gelir Gider Tablosu Nedir?

Gelir gider tablosu, bir işletmenin belirli bir dönemdeki finansal durumunu gösteren en önemli belgelerden biridir. Bu belge, işletmenin faaliyetlerinden elde edilen gelirleri ve bu gelirlere karşılık gelen giderleri gösterir. Gelir gider tablosu, işletmenin karlılığını ve finansal performansını ölçmek için kullanılır. Gelir gider tablosu, genellikle bir yılın sonunda hazırlanır ve işletmenin mali yılına göre düzenlenir. Bu tabloda, işletmenin elde ettiği gelirler, giderler, vergi ödemeleri, amortismanlar ve diğer maliyetler ayrıntılı bir şekilde gösterilir.

Gelir Gider Tablosu Örneği 4 Sınıf

Gelir gider tablosu örneği 4 sınıf için, bir ilköğretim okulunun gelir gider tablosu incelenebilir. Aşağıdaki tablo, bir ilköğretim okulunun 2019-2020 mali yılına ait gelir gider tablosudur.

GELİRLER BÜTÇE GERÇEKLEŞEN
Devletten Gelen Ödenek 500.000 TL 550.000 TL
Sponsorluk Gelirleri 10.000 TL 12.000 TL
Toplam Gelirler 510.000 TL 562.000 TL

Yukarıdaki tabloda, ilköğretim okulunun 2019-2020 mali yılına ait gelirleri gösterilmektedir. Devletten gelen ödenek 500.000 TL olarak bütçelenmişken, gerçekleşen tutar 550.000 TL olmuştur. Sponsorluk gelirleri ise bütçede 10.000 TL olarak yer alırken gerçekleşen tutar 12.000 TL olarak kaydedilmiştir. Toplam gelirler ise bütçede 510.000 TL olarak yer alırken gerçekleşen tutar 562.000 TL olarak kaydedilmiştir.

GİDERLER BÜTÇE GERÇEKLEŞEN
Personel Giderleri 350.000 TL 365.000 TL
Kira Giderleri 60.000 TL 60.000 TL
Fatura Giderleri 35.000 TL 40.000 TL
Diğer Giderler 15.000 TL 20.000 TL
Toplam Giderler 460.000 TL 485.000 TL

Yukarıdaki tabloda ise, ilköğretim okulunun 2019-2020 mali yılına ait giderleri gösterilmektedir. Personel giderleri bütçede 350.000 TL olarak yer almışken, gerçekleşen tutar 365.000 TL olmuştur. Kira giderleri bütçede ve gerçekleşen tutarda 60.000 TL olarak kaydedilirken, fatura giderleri bütçede 35.000 TL olarak yer alırken gerçekleşen tutar 40.000 TL olarak kaydedilmiştir. Diğer giderler ise bütçede 15.000 TL olarak yer alırken gerçekleşen tutar 20.000 TL olarak kaydedilmiştir. Toplam giderler ise bütçede 460.000 TL olarak yer alırken gerçekleşen tutar 485.000 TL olarak kaydedilmiştir.

Gelir Gider Tablosu Hazırlama Süreci

Gelir gider tablosu hazırlama süreci, işletmenin faaliyetlerine göre değişebilir. Ancak genel olarak aşağıdaki adımlar izlenir: 1. Gelirlerin belirlenmesi: İşletmenin faaliyetlerinden elde ettiği gelirlerin tespit edilmesi ve ayrıntılı bir şekilde listelenmesi. 2. Giderlerin belirlenmesi: İşletmenin faaliyetlerinden kaynaklanan giderlerin tespit edilmesi ve ayrıntılı bir şekilde listelenmesi. 3. Vergi ve diğer maliyetlerin belirlenmesi: İşletmenin vergi ödemeleri ve diğer maliyetleri de gelir gider tablosunda yer almalıdır. 4. Bütçe ve gerçekleşen tutarların karşılaştırılması: Gelir gider tablosunda bütçe ve gerçekleşen tutarlar ayrı ayrı yer almalıdır. Bu sayede işletmenin performansı daha iyi analiz edilebilir.

Sonuç

Gelir gider tablosu, bir işletmenin finansal durumunu gösteren en önemli belgelerden biridir. Bu belge, işletmenin karlılığını ve performansını ölçmek için kullanılır. Gelir gider tablosu örneği 4 sınıf için, bir ilköğretim okulunun tablosu incelenmiştir. Gelir gider tablosunun hazırlama sürecinde, işletmenin faaliyetlerine göre değişiklik gösteren adımlar izlenir.