(PDF) İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDAN DOĞAN KDV İADESİNİN VERGİ MEVZUATINDAKİ
(PDF) İHRAÇ KAYITLI SATIŞLARDAN DOĞAN KDV İADESİNİN VERGİ MEVZUATINDAKİ

Ihraç Kayıtlı Satış Kdv Beyannamesi Örneği 2018

Ihraç kayıtlı satış KDV beyannamesi, ihracat yapan mükelleflerin beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirdiği bir beyannamedir. Bu beyanname ile ihracat yapan mükellefler, yaptıkları ihracatın KDV iadesini talep edebilirler. Bu beyannamenin düzenlenmesi için öncelikle ihracatın gerçekleştirildiği dönemde kayıtlı olunan vergi dairesine beyanname verilmesi gerekmektedir.

Ihraç Kayıtlı Satış KDV Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?

Ihraç kayıtlı satış KDV beyannamesi, elektronik ortamda düzenlenir. Beyannamenin düzenlenmesi için öncelikle e-fatura ve e-irsaliye belgelerinin düzenlenmiş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, beyannamenin düzenlenmesi için gerekli olan belgeler de hazırlanmalıdır. Bu belgeler arasında ihracatın gerçekleştirildiği tarih, ihracat edilen malın cinsi, adedi, fiyatı, ihracat bedeli ve KDV tutarı yer alır.

Ihraç Kayıtlı Satış KDV Beyannamesi Örneği 2018

Örneğin, 2018 yılında bir mükellef tarafından gerçekleştirilen ihracatın KDV iadesi için ihraç kayıtlı satış KDV beyannamesi düzenlenir. Bu beyannamede, ihracatın gerçekleştirildiği tarih, ihracat edilen malın cinsi, adedi, fiyatı, ihracat bedeli ve KDV tutarı yer alır. Beyannamenin düzenlenmesi için gerekli olan belgeler de hazırlanarak beyanname verilir ve KDV iadesi talep edilir.

Ihraç Kayıtlı Satış KDV Beyannamesi Örnekleri

Örnek olarak, bir tekstil firması tarafından gerçekleştirilen ihracatın KDV iadesi için ihraç kayıtlı satış KDV beyannamesi düzenlenir. Bu beyannamede, ihracat edilen tekstil ürünlerinin cinsi, adedi, fiyatı, ihracat bedeli ve KDV tutarı yer alır. Beyannamenin düzenlenmesi için gerekli olan belgeler de hazırlanarak beyanname verilir ve KDV iadesi talep edilir.

Bir diğer örnek ise, bir mobilya firması tarafından gerçekleştirilen ihracatın KDV iadesi için ihraç kayıtlı satış KDV beyannamesi düzenlenir. Bu beyannamede, ihracat edilen mobilyaların cinsi, adedi, fiyatı, ihracat bedeli ve KDV tutarı yer alır. Beyannamenin düzenlenmesi için gerekli olan belgeler de hazırlanarak beyanname verilir ve KDV iadesi talep edilir.