Permettre aux membres de modifier un objet Centre d'assistance
Permettre aux membres de modifier un objet Centre d'assistance

Iş Kazası Sgk Başvuru Dilekçesi Örneği

Iş Kazası Nedir?

Iş kazası, çalışanların işleri sırasında veya işleriyle ilgili olarak maruz kaldığı bir kaza sonucu meydana gelir. Iş kazaları çok farklı türlerde olabilir ve işçinin sağlığına veya hayatına zarar verebilir. Bu nedenle iş kazaları, işverenlerin ve çalışanların dikkatle ele alması gereken bir konudur.

Sgk Başvuru Dilekçesi Nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) iş kazaları için tazminat ödemektedir. Iş kazası sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden bir işçi veya ailesi, SGK’dan tazminat talep etmek için bir başvuru dilekçesi doldurmalıdır. Bu dilekçe, SGK tarafından incelenecek ve uygun görülmesi durumunda tazminat ödenecektir.

Nasıl Başvuru Dilekçesi Yazılır?

Bir iş kazası sonucu tazminat talep etmek için, bir SGK başvuru dilekçesi doldurmanız gerekmektedir. Bu dilekçe, iş kazası nedeniyle yaralanan veya hayatını kaybeden işçinin ailesi tarafından doldurulabilir. Dilekçe, aşağıdaki bilgileri içermelidir:

1. İşçi Bilgileri

Dilekçe, iş kazası geçiren işçinin adı, soyadı, TC kimlik numarası, işe giriş tarihi ve iş kazası tarihi gibi bilgileri içermelidir.

2. İşveren Bilgileri

Ayrıca, işverenin adı, adresi ve SGK sicil numarası da dilekçede yer almalıdır. Bu bilgiler, SGK’nın tazminat ödemesi için gerekli olan bilgilerdir.

3. Kazanın Tanımı

Dilekçe, iş kazasının nasıl meydana geldiğini ve işçinin ne tür yaralanmalar yaşadığını açıklayan bir bölüm içermelidir. Bu bölüm, iş kazasının nasıl meydana geldiğine dair bir rapor veya tanıkların ifadeleri gibi ek bilgiler de içerebilir.

4. Talep Edilen Tazminat Miktarı

Dilekçe, iş kazası nedeniyle talep edilen tazminat miktarını da belirtmelidir. Tazminat miktarı, iş kazası geçiren işçinin yaşına, cinsiyetine, çalıştığı süreye ve yaralanmalarının ciddiyetine göre değişebilir.

Örnekler

İş kazası başvuru dilekçesi örneği için internet üzerinde birçok kaynak bulunmaktadır. Bu kaynakları kullanarak, iş kazası başvuru dilekçesi örneği hazırlayabilirsiniz. Ayrıca, iş kazası başvuru dilekçesi örneği için avukatlardan veya SGK ofislerinden de yardım alabilirsiniz.

Örnek bir iş kazası başvuru dilekçesi şöyle olabilir:

Örnek İş Kazası Başvuru Dilekçesi

Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Müdürlüğüne,

Aşağıda bilgileri yer alan işçinin iş kazası sonucu yaşadığı yaralanmalar nedeniyle tazminat talep etmekteyiz:

Adı Soyadı: Ali Veli

TC Kimlik No: 12345678900

İşe Giriş Tarihi: 01/01/2010

İş Kazası Tarihi: 01/01/2019

İşveren Adı: XYZ Ltd.

İşveren Adresi: ABC Mah. 123 Sok. No: 4, İzmir

SGK Sicil No: 12345678901

Kaza Tanımı: İşçi, 01/01/2019 tarihinde işyerinde çalışırken merdivenlerden düşerek sağ kolunda kırık ve ciddi yaralanmalar yaşamıştır.

Talep Edilen Tazminat Miktarı: 50.000 TL

Saygılarımla,

İşçinin Ailesi