NUMUNELAERİN KABUL VE RED KRİTERLERİ YouTube
NUMUNELAERİN KABUL VE RED KRİTERLERİ YouTube

Hematoloji Laboratuvarı Örnek Kabul Ve Red Kriterleri

Örnek Kabul Kriterleri

Hematoloji laboratuvarında örnek kabulü, doğru sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. Örneklerin alınması ve saklanması gereken koşullar belirlenmelidir. Örneklerin tarihi ve saati, kim tarafından alındığı, örnek türü gibi bilgiler kaydedilmelidir. Ayrıca örneklerin tamamen dolu olması, hava ile temas etmemiş olması, kan pıhtılaşmasına neden olabilecek faktörlerin bulunmaması gibi kriterler de dikkate alınmalıdır.

Örnek Türleri

Hematoloji laboratuvarında en sık kullanılan örnek türleri; tam kan, serum ve plazma örnekleridir. Tam kan örnekleri, kan hücrelerinin tamamını içerirken, serum ve plazma örnekleri sıvı kısmını içermektedir. Serum ve plazma örnekleri arasındaki fark ise pıhtılaşma durumudur. Plazma örnekleri antikoagülanlı tüplerde alınırken, serum örnekleri antikoagülan kullanılmadan alınır ve pıhtılaşma sonucu oluşan serum ayrılır.

Örnek Red Kriterleri

Hematoloji laboratuvarında örnek kabulü kadar örnek reddi de önem taşımaktadır. Örneklerin reddedilmesi, yanlış sonuçların önlenmesine yardımcı olur. Örneklerin reddedilmesi için belirlenmiş bazı kriterler vardır. Bunlar; örnek alımında hatalar, örnek türüne uygun olmayan tüplerin kullanımı, örneklerin tarih ve saati ile ilgili eksik bilgi, örneklerin sıcaklık koşullarına uygun olmayan saklama koşulları gibi kriterlerdir.

Örnek Reddetme Süreci

Örneklerin reddedilmesi durumunda, öncelikle reddedilme nedeni belirlenir ve örnek sahibi ile iletişime geçilir. Örnek sahibi, örneği yeniden almak veya reddedilme nedenini gidermek için gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür. Reddedilen örnekler, laboratuvar kaydında da belirtilir ve saklanır.

Örnek Kabul Ve Redde Dikkat Edilmesi Gerekenler

Hematoloji laboratuvarında örnek kabul ve red işlemleri, doğru sonuçlar elde etmek için oldukça önemlidir. Bu nedenle örnek kabulünde ve redde dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Örneklerin alımı, saklanması ve taşınması sırasında kontaminasyon riski oluşabileceğinden, örnekleri steril koşullarda almak ve saklamak önemlidir. Ayrıca örneklerin tarihi, saati, örnek türü ve kim tarafından alındığı gibi bilgiler kaydedilmelidir. Örnek redde ise, reddedilme nedeni açıkça belirtilmeli ve örnek sahibi ile iletişime geçilmelidir.

Örnek Kabul Ve Red Örnekleri

Örnek kabul ve red işlemleri, laboratuvarlarda sıkça karşılaşılan durumlardan biridir. Örnek kabul ve red örnekleri arasında en sık karşılaşılan örnekler; örnek tarih ve saati ile ilgili bilgi eksikliği, örnek türüne uygun olmayan tüplerin kullanımı, örneklerin kontamine olması, örneklerin taşınması ve saklanması sırasında uygun koşulların sağlanmaması gibi örneklerdir.