İdari Dava İçini Hazır 8 Dilekçe Örneği Dilekçe Sepeti
İdari Dava İçini Hazır 8 Dilekçe Örneği Dilekçe Sepeti

Idari Yargı Iptal Davası Dilekçe Örneği

Nedir?

İdari yargı iptal davası, idari işlemlerin yargı denetimi altına alınması için açılan bir davayı ifade eder. Bu dava, kamu otoritesi tarafından alınan bir işlemin hukuka uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla açılır. İdari yargı iptal davası, idari işlemlerin iptal edilmesi, değiştirilmesi veya düzeltilmesini sağlar.

Nasıl Açılır?

İdari yargı iptal davası, ilgili idari işlemi yapan kamu otoritesine karşı açılır. Davanın açılabilmesi için, idari işlemin tebliğ edilmesinden itibaren 60 gün içerisinde dava açılması gerekir. Dava, idare mahkemesinde açılır ve idare mahkemesi tarafından karara bağlanır.

Dilekçe Nasıl Yazılır?

İdari yargı iptal davası dilekçesi, belirli bir formata ve içeriğe sahip olmalıdır. Dilekçede, davacının kimlik bilgileri ve idari işlemin açıklaması yer almalıdır. Ayrıca, idari işlemin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi veya değiştirilmesi talep edilmelidir. Dilekçe, idare mahkemesinin belirlediği süre içerisinde ve avukat tarafından imzalanarak verilmelidir.

Örnekler

Örnek 1:

İlgili Kamu Otoritesi,
Ben [İsim Soyisim], [TC Kimlik Numarası] kimlik numaralı vatandaş olarak, [Tarih] tarihinde tarafıma tebliğ edilen [İdari İşlem Açıklaması] ile ilgili olarak idari yargı iptal davası açmak istiyorum. İdari işlem, hukuka aykırıdır ve iptal edilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, davanın açılmasını talep ediyorum.
Saygılarımla,
[İmza]

Örnek 2:

İlgili Kamu Otoritesi,
Ben [İsim Soyisim], [TC Kimlik Numarası] kimlik numaralı vatandaş olarak, [Tarih] tarihinde tarafıma tebliğ edilen [İdari İşlem Açıklaması] ile ilgili olarak idari yargı iptal davası açmak istiyorum. İdari işlem, hukuka aykırıdır ve değiştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, davanın açılmasını talep ediyorum ve idari işlemin [Değiştirilme İstemi] şeklinde değiştirilmesini talep ediyorum.
Saygılarımla,
[İmza]