Hz. Muhammed Tolstoy’un İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi
Hz. Muhammed Tolstoy’un İslam Peygamberi İle İlgili Kayıp Risalesi

Hz Muhammed E Mektup Örnekleri Kısa

İlk Mektup

Hz. Muhammed, İslam’ın ilk yıllarında Medine’de yaşayan Yahudi, Hristiyan ve Müslüman topluluklar arasında barış ve dayanışmayı sağlamak amacıyla bir anlaşma yapar. Bu anlaşmanın bir kopyasını da her üç topluluğa gönderir. İşte Hz. Muhammed’in Yahudi topluluğuna gönderdiği mektup:

“Bismillahirrahmanirrahim! Bu, Allah’ın elçisi Muhammed’in Yahudilere verdiği bir emanettir. Allah’a teslim olunuz ki, ancak Allah’a teslim olanlar kurtuluşa ererler. Kendinize, akrabalarınıza, Müslümanlara ve bana karşı adaletli olunuz. Çünkü adalet, karanlık yerleri aydınlatan bir nurdur. Allah, insanların gizlediği her şeyi bilir ve gözetir. Selam ve rahmetle…”

İkinci Mektup

Hz. Muhammed, İslam’ın yayılması için birçok mektup yazmıştır. Bu mektuplardan biri de Mısır valisine gönderdiği mektuptur. Bu mektupta Hz. Muhammed, İslam’ın barış ve adalet din olduğunu vurgulamaktadır:

“Bismillahirrahmanirrahim! Bu, Allah’ın elçisi Muhammed’in Mısır valisine verdiği bir emanettir. Allah’a teslim olunuz ki, ancak Allah’a teslim olanlar kurtuluşa ererler. Ben size, Hristiyanlara ve Yahudilere karşı adaletli olmanızı emrediyorum. Zalimlerden yana olmayınız. Allah, her şeyi bilir ve gözetir. Selam ve rahmetle…”

Sonuç

Hz. Muhammed’in mektupları, İslam’ın barış ve adalet din olduğunu vurgulayan önemli belgelerdir. Bu mektuplar, bugün bile İslam’ın barış ve adalet anlayışına ışık tutmaktadır. Hz. Muhammed’in öğretileri, insanlık için her zaman önemli bir kaynak olmaya devam edecektir.